Ne përdorim cookies. Duke përdorur faqen tonë të internetit, ju pranoni politikën e privatësisë

Welcome
Small topic picture

Si funksionojnë procedurat e azilit?

Në procedurat e azilit Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) (BAMF) vendos a ju lejohet të qëndroni në Gjermani dhe se cilin status do ta keni. Për atë një parapregaditje e mire është sh

Pyetsori për rrugëudhëtimin

Shpesh ju duhet të tregoni se si keni ardhur në Europë dhe Gjermani. Kjo quhet pyetsori I rrugë-udhëtimit. Ndonjëherë BAMF ju dërgon një zarf për schriftlichen Reiseweg-Befragung . Ju mund të trego

Anhörung

Tek Anhörung ju duhet ti tregoni arsyet për arratisjen tuaj. Shumë njerëz e quajnë Anhörung intervistë. .

Vendimi

Pas Ahörung mund të zgjasë shkurt ose gjatë derisa ta merni Vendimin.
Pas Ahörung mund të zgjasë shkurt ose gjatë derisa ta merni Vendimin. Nëse merni zarfin me vendimin pyesni

Zgjatja e procedurave të azilit

Ndonjëherë zgjat shumë derisa mund ta bëni një Asyl-Antrag. Ndonjëherë mund të zgjatë edhe të bëni një Ahörung ose të merni një vendim.
Në dëshironi të bëni diçka smund te bëni shumë. Por mund ti shkruani një letër BAMF për të pyetur se edhe sa

Më shumë informacione

Më shumë informacione gjeni ne faqen e internetit w2eu. Informacionet i gjeni në arabisht, farsi, frëngjisht dhe anglisht