Ne përdorim cookies. Duke përdorur faqen tonë të internetit, ju pranoni politikën e privatësisë

Welcome
Small topic picture

Kushtet për lejeqëndrim dhe dëbimi

Asyl-Verfahren juaji në Gjermani ka mbaruar. Gjermania dëshiron që ju të ikni. Nëse ju nuk ikni Gjermania do tju dëboj. Planifikoni hapat e juaja për mëtutje. Informohuni. Mos

Qendra këshilluese për kthim

Nëse dëshironi që të ikni ose nuk keni mundësi të tjera, pyesni një qendër këshilluese për kthim. Kjo qendër ju informon për hapat tuaja të ardhëshme. Ndonjëherë mund të merrni para nga kjo qendër për të ikur nga Gjermania. Në faqen e internetit [link][hr

Largim vullnetar

Një largim vullnetar shpeshherë është më I mirë se një dëbim.
-Gjermania i paguan shpenzimet e udhëtimit.
-Ndonjëherë ju jepen disa para. Pyesni një qendër këshilluese për kthim. .
-Shpesh nuk ju japin ose ju japin një [glossary][

Dëbimi

Dëbimi nuk ju vjen me njoftim.
Në faqen e internetit aktionbleiberecht.de mund ti gjeni informacionet më të rendësishme për dëbimin.

Nëse dëb

Pasojat tek “të qëndruarit heshtur”

Nëse nuk jeni të pranishëm gjatë dëbimit tuaj, sigurisht që policia do të mundohet që përsëri tju dëbojë. Pyesni një qendër për këshillime .
Ndonjëherë nuk do të merrni

Ilegaliteti

Nëse qëndroni në Gjermani me letërnjoftim që i ka kaluar afati, atëherë kjo në Gjermani quhet qëndrim ilegal. Nuk do të merrni më para. Ju shpesh nuk do të merrni para as për trajtimin e sëmundjeve. Për këto raste i keni die

Më shumë informacione

Më shumë informacione gjeni në faqen e internetit w2eu. Informacionet mund ti gjeni në arabisht,anglisht,farsi dhe frengjisht.