Ne përdorim cookies. Duke përdorur faqen tonë të internetit, ju pranoni politikën e privatësisë

Welcome
Small topic picture

Shkollimi dhe puna

Në Gjermani nuk ju lejohet çdo herë që të punoni. A ju lejohet të punoni mvaret prej letërnjoftimit tuaj. A ju lejohet të punoni mvaret edhe prej asaj se sa kohë jeni në Gjermani. Në letërnjoftimin tuaj shkruan se a u ju lejohet të punoni në Gjermani. Në

Shkollimi dhe puna me Aufenthaltsgestattung

Ju shpesh nuk keni leje punësimi.
. Nëse banoni në një Erstaufnahmeeinrichtung (EA) nuk ju lejohet të punoni asnjëherë.
Nëse keni ardhur nga [link

Shkollimi dhe puna me Duldung

Ju lejohet të punoni vetëm ndonjëherë. Nëse vini nga një "vend i sigurt i origjinës", nuk ju lejohet të punoni asnjëherë Nëse nuk jeni nga "vendi i sigurt i origjinës", të njëjtat rregulla zbatohen sikur tek një Aufenthaltsgestattung. Lexoheni kapitullin

Shkollimi dhe puna me Aufenthaltserlaubnis

Ju lejohet të punojnë dhe të shkollohen. Ju mund të shkoni në JobCenter ose të shkoni në një Qendër Këshillimi .Ata

Praktika dhe puna vullnetare

Në Gjermani ka punë për të cilat fiton pak para ose aspak. Praktikumi është që ju ta provoni sëpari një punë. Puna vullnetare është për t’ju ndimuar vullnetarisht njerëzve të tjerë.
Ju mund të bëni shumë praktika dhe punë vullnetare. Tek faqja e i

Mundësitë e punësimit (AGH) dhe masat e integracionit të refugjatëve (FIM)

Nëse mund të punonit, por nuk keni vend pune, mundet Sozialdienst tju jep një punë. Puna quhet AGH ose FIM. Shpesh puna është aty ku jeni strehuar dhe jetoni. Edhe në qytet mu

Ndihmë tek kërkimi i punës

Mund të jetë e vështirë të gjeni punë në Gjermani. Shpesh ju duhet ta dini gjuhën gjermane për të gjetur një vend pune. Në faqen e internetit vom JobCenter ju do të gjen

Më shumë informacione

Më shumë informacione gjeni në faqen e internetit ProAsyl. Informacionet i keni në gjermanisht dhe anglisht.