Ne përdorim cookies. Duke përdorur faqen tonë të internetit, ju pranoni politikën e privatësisë

Welcome
Small topic picture

Informacione për mbrojtje të vaçantë të refugjatëve

Unioni Europian ka konstatuar se disa njerëz kanë nevojë për mbrojtje të vacantë. Janë minor (të pashoqëruar), njerëz me aftësi të kufizuara, njerëz me sëmundje të rënda fizike ose psiqike, gra shtatzëne, prind i vetëm ose persona mbi 65 vjet.

Të drejta të vecanta

Ju keni disa të drejta të vecanta. Ju mund të merrni ndonjëherë më shumë para. Pyesni një Qendër Këshilluese . Më shumë para mund të marrin këto:

-        

Minor të pashoqëruar

A jeni 17 vjeç ose më i ri? A jeni pa prindërit tuaj në Gjermani? Atëherë ju jeni një refugjat i mitur i pashoqëruar. Ju keni të drejta të vecanta. Pyesni një Qendër Këshilluese [/text][/l