Ne përdorim cookies. Duke përdorur faqen tonë të internetit, ju pranoni politikën e privatësisë

Welcome
Small topic picture

Orientimi në përditshmëri dhe kohën e lire

Ka shumë ndihma për tu orientuar në Gjermani. Një prej tyre është [link] [href] http://www.refugeeguide.de/ [/ href] [newTab] [tekst] RefugeeGuide [/ text] [/ link]. RefugeeGuide e keni te perkthyer në 17 gjuhë. Ai ju tregon informacione përditshmërine dh