Ne përdorim cookies. Duke përdorur faqen tonë të internetit, ju pranoni politikën e privatësisë

Welcome
Small topic picture

Sulmet raciste dhe seksuale

Në Gjermani nuk duhet askush të trajtohet keq për shkak të preardhjes së tij, pamjes së tij, gjuhës së tij, të statusit seksual ose të gjinisë së stij. Kjo shkruan në nenin 3 në kushtetutën themelore. Kushtetuta themelore është kushtetuta e Gjermanisë.[br

Policia

Nëse ju duhet urgjentisht ndihmë ose dikujt tjetër, thirreni policinë. Thirreni numrin për ndihmë 110. Ju mund të thirrni në cdo kohë. .
Tregoheni:
- Emrin tuaj
- Vendqëndrimin tuaj (ku ndodheni në moment)
- Arsyen e thirrje

Dhuna kundër grave

Nëse dikush ju ofendon, kërcënon ose ju lëndon, sepse jeni një grua, mund të merrni ndihmë të vacantë. Edhe dhuna që vjen nga bashkëatdhetarë, pjestarëve të familjes ose bashkëshortëve, dënohet në Gjermani.
Edhe nëse keni shikuar një sulm, mund të

Dhuna gjinore

Nëse ofendoheni, kërcënoheni ose lëndoheni, sepse dikush nuk e pranon orientimin tuaj gjinor, mund të merrni ndihmë të vacantë. Edhe dhuna që vjen nga bashkëatdhetarë, pjestarve të fmailjes ose bashkëshortëve, dënohet në Gjermani.
Edhe nëse keni s

Dhuna raciste

Nëse ju kërcënon dikush, sepse nuk dukeni gjerman, ju mund merrni ndihmë të vacantë. Edhe nëse keni parë ndonjë sulm, mund të merrni ndihmë.
Ju mund të paraqiteni në numrin 0711 888 999 33. Ju do të merrni ndihmë. Ndihma është falas. Këshillimi ë