Ne përdorim cookies. Duke përdorur faqen tonë të internetit, ju pranoni politikën e privatësisë

Welcome
Small topic picture

Gjuha dhe arsimi

Ju dëshironi të mësoni gjermanisht, të shkoni në shkollë ose të mësoni një profesion. Pavarësisht prej cilit vend vini dhe cfarë letërnjoftimi keni, ju lejohet të bëni kurse të ndryshme.

Shkolla,Kopshti për fëmijë, shkollë profesionale dhe studime

Të gjithë fëmijët në Gjermani janë të obliguar të shkojnë në shkollë. Schulpflicht dmth janë të obliguar të shkojnë në shkollë. Fëmijë ne Gjermani llogaritet ai person që është nën 18 vjet. Në Baden-Württemberg ekzistojnë lloje të ndryshme të shkollave. [

Kurs i gjuhës

Në Gjermani ka kurse për ta mësuar gjuhën gjermane. Ka kurse të ndryshme të gjuhës. Ju mund të shkoni në kurse të ndryshme njëkohësisht. Në Gjermani shpesh nuk ka kurse të mjaftueshme të gjuhëve.

Kurse fillestare të gjuhëve. [/st