Ne përdorim cookies. Duke përdorur faqen tonë të internetit, ju pranoni politikën e privatësisë

Welcome
Small topic picture

Strehimi dhe banimi

Nëse ju në Gjermani bëni një Asyl-Gesuch,duhet të banoni sëpari në një strehim të caktuar. Kjo do të thotë qëndrim vendbanimi të detyruar. Por në disa raste ju mund të banoni në tjetër banim.[break/

Erstaufnahme-Stelle

Së pari ju duhet të banoni në një Erstaufnahme-Stelle (EA). Ndonjëherë banoni shkurt në një EA. Ndonjëherë banoni më gjatë. Më së voni pas 6 muajve ju mund të banoni në një qark në Baden-Württemberg

Transferimi

Pas një kohe të caktuar mund të ndroni vendbanimin nga EA. Ju do të ndëroni vendbanimin në një qark. Zakonisht ju do të hypni në një autobus aty në EA dhe do tju dërgojnë në një qark.
Terminin për transferimin do merrni perms një letrës ose do t

Gemeinschafts-Unterkunft (GU)

Në qarkun e qytetit zakonisht banoni në një Gemeinschafts-Unterkunft (GU) dhe rallë në një banesë. GU-të janë të ndryshme. Me rregullore ka dhoma me shumë shtretër. Kuzhinën dhe WC e keni të përbashkët me njerëz të tjerë. Pas 24 muajve mund të zhvendoseni

Lidhja e strehimit


- Bei Aufenthaltsgestattung und Duldung
Nëse nuk duhet që të banoni më në GU, do të shkoni tek lidhja Anschluss Unterbringung.Ju mund të kërkoni tani një banesë private. Nëse nuk mund ta paguani qiranë e banesës, e paguan a

Shpërngulja në një qark tjetër

Nëse nuk keni Aufenthaltserlaubnis, ju lejohet të banoni vetëm në qarkun e qytetit në të cilin keni ardhur pas EA-së. Nëse dëshironi të zhvendoseni në një tjetër qark ju duhet të bëni kërkesë në ministrinë e punëve të jashtme. Kërkesa quhet [glossary][ter

Kërkimi i banesës

Në shumë qytete në Baden-Würrtemberg është vështirë të gjeni banesë. Në faqen e internetit Fluechtlinge-willkommen.de mund ë kërkoni një komunitet për të banuar. Pyesni n