Ҫerezler kullanıyoruz. Web sitemizi kullanarak, gizlilik politikasını kabul etmiş bulunuyorsunuz.

Welcome
Small topic picture

Günlük yaşamda orentasyon

Almanya'da oryantasyon için birçok yardım bulabilirsiniz. Bunlardan biri RefugeeGuide . RefugeeGuide 17 dilde mevcuttur. Almanya'daki günlük yaşam ve birlikte yaşama konular hakkında bilgiler içerir.

Din

Almanya'da din özgürlüğu vardır. Bu demektir ki, hangi dine mensup olmak istediğinize kendiniz karar verirsiniz. Veya hiçbir dine mensup olmak istemiyorsanız, buna da kendiniz karar verirsiniz. Hemen hemen her yerde farklı dinlere ait kiliseler, camiler, cemaatlar ve ibadethaneler bulunmaktadır. Yakın çevrenizde dininiz için bir cemaat olup olmadığını bir Danışma Merkezine sorun. Dinler birçok farklı akımlardan ve gruplardan oluşur. Bir gruba katılmadan önce, o grup hakkında diğer insanlarla konuşarak ve internetten araştırarak bilgi edinmeniz önemlidir. Maalesef insanları kendi amaçları için kullanan bazı dini gruplar vardır. Örneğin iltica işlem süreçinde bazıları mültecilerin gruba üye olmaları icin, avantajlar sunarak vaatte bulunular. Dolaysıyla lütfen dikkatli olun ve önceden doğru bilgi edinin, eğer ki birileri sizin belirli bir gruba katılmanız için size baskı uyguladığını hissediyorsanız.