Ne përdorim cookies. Duke përdorur faqen tonë të internetit, ju pranoni politikën e privatësisë

Welcome
Small topic picture

Orientimi në përditshmëri dhe kohën e lire

Ka shumë ndihma për tu orientuar në Gjermani. Një prej tyre është [link] [href] http://www.refugeeguide.de/ [/ href] [newTab] [tekst] RefugeeGuide [/ text] [/ link]. RefugeeGuide e keni te perkthyer në 17 gjuhë. Ai ju tregon informacione përditshmërine dhe bashkejetesen në Gjermani. [Break /] Pyesni [link] [href] DE / welcome / counseling # chapter6 [/ href] [text] qendrat vullnetare [/ text] [/ link] Lidhje] [href] DE / welcome / counseling # contentBox [/ href] [tekst] ose nje qender këshillimi [/ text] [/ link] se çfarë mund të bëni ju ne vendbanimin tuaj.