Ne përdorim cookies. Duke përdorur faqen tonë të internetit, ju pranoni politikën e privatësisë

Welcome
Small topic picture

Orientimi në përditshmëri dhe kohën e lire

Ka shumë ndihma për tu orientuar në Gjermani. Një prej tyre është [link] [href] http://www.refugeeguide.de/ [/ href] [newTab] [tekst] RefugeeGuide [/ text] [/ link]. RefugeeGuide e keni te perkthyer në 17 gjuhë. Ai ju tregon informacione përditshmërine dhe bashkejetesen në Gjermani. [Break /] Pyesni [link] [href] DE / welcome / counseling # chapter6 [/ href] [text] qendrat vullnetare [/ text] [/ link] Lidhje] [href] DE / welcome / counseling # contentBox [/ href] [tekst] ose nje qender këshillimi [/ text] [/ link] se çfarë mund të bëni ju ne vendbanimin tuaj.

Fe

Liria fetare ekziston në Gjermani. Kjo do të thotë që ju vendosni vetë se cilës fe i dëshironi t'i përkisni ose nëse nuk doni një fe. Ju mund të gjeni kisha, xhami, famulli dhe vendet e adhurimit të feve të ndryshme pothuajse kudo. Pyete një Qendra e këshillimit , nëse ekziston një kishë e fesë suaj afër. Ekzistojnë shumë rryma dhe grupe të ndryshme brenda feve. Shtë e rëndësishme që të mësoni për një grup duke biseduar me njerëz të tjerë dhe duke kërkuar në Internet para se të bashkoheni me të. Fatkeqësisht, ekzistojnë disa grupe fetare që përdorin njerëzit për qëllimet e tyre. Disa premtojnë përfitime për refugjatët - për shembull në procedurën e azilit - nëse bëhen anëtarë të tyre. Prandaj, ju lutemi informoni paraprakisht veten dhe kini kujdes nëse keni përshtypjen se dikush po ju bën presion të bashkoheni në një grup të caktuar