Ne përdorim cookies. Duke përdorur faqen tonë të internetit, ju pranoni politikën e privatësisë

Welcome
Small topic picture

Informacione për mbrojtje të vaçantë të refugjatëve

Unioni Europian ka konstatuar se disa njerëz kanë nevojë për mbrojtje të vacantë. Janë minor (të pashoqëruar), njerëz me aftësi të kufizuara, njerëz me sëmundje të rënda fizike ose psiqike, gra shtatzëne, prind i vetëm ose persona mbi 65 vjet.

Të drejta të vecanta

Ju keni disa të drejta të vecanta. Ju mund të merrni ndonjëherë më shumë para. Pyesni një Qendër Këshilluese . Më shumë para mund të marrin këto:

-         Shtatzëna dhe nëna me fëmijë të porsalindur mund të bëjnë kërkesë për nevojat e tyre të vacant Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Në ligj ekziston fjala Wöchnerinnen.

] -         Njerëzit me sëmundje fizike ose psiqike mund të bëjnë kërkesë për nevojat e tyre të vecanta Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz . .

-  Fëmijët nën 18 vjet mund të bëjnë kërkesë për nevojat e tyre të vecanta Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz .

Arsimimi dhe paketa për pjesmarrje
Për fëmijët nën 18 vjet (ndonjëherë deri në 25 vjet) mund të bëni kërkesë për das
Bildungs und Teilhabepaket kur beim Sozialamt zbatohen. Këtu do të merrni ndihmë financiare për shkollën dhe hobi e fëmijëve tuaj.

Strehimi
Sidomos personat me nevojë për mbrojtje të vacantë, duhet të banojnë në vendbanime të mbrojtura. Kjo shkruan në ligjin e Baden-Württemberg Flüchtlingsaufnahmegesetz . Por përsëri duhet shumë refugjatë të banojnë në strehime normale për refugjatë.
Pyesni një Qendër Këshilluese .