Ne përdorim cookies. Duke përdorur faqen tonë të internetit, ju pranoni politikën e privatësisë

Welcome
Small topic picture

Shkollimi dhe puna

Në Gjermani nuk ju lejohet çdo herë që të punoni. A ju lejohet të punoni mvaret prej letërnjoftimit tuaj. A ju lejohet të punoni mvaret edhe prej asaj se sa kohë jeni në Gjermani. Në letërnjoftimin tuaj shkruan se a u ju lejohet të punoni në Gjermani. Në letërnjoftim shkruan Erwerbstätigkeit. Erwerbstätigkeit dmth ju lejohet të punoni. Nëse dëshironi tjetër punë ose tjetër shkollim, mund të shkoni tek një qendër këshilluese Beratungs-Stelle. Qendra këshilluese ju ndihmon në kërkimin e punës. Ju mund të shkoni edhe tek Agentur für Arbeit. Agjensioni për punësim ju ndihmon të gjeni punë.
Për shum vende pune në Gjermani është e rendësishme që ju të dini të flisni mirë gjuhën gjermane. Në Sprache und Bildung gjeni informacione se si mund të mësoni gjermanisht.

Shkollimi dhe puna me Aufenthaltsgestattung

Ata shpesh nuk kanë një leje pune.
Nëse jeni në një Erstaufnahmeeinrichtung (EA) jetoni, ju mund të punoni pas dhjetë muajsh sa më shpejt.
Nëse vini nga një ""vend i sigurt i origjinës"", nuk ju lejohet të punoni nëse jeni e saj Asyl-Gesuch pas 31 gushtit 2015. Nëse vini nga një ""vend i sigurt i origjinës"" dhe keni paraqitur kërkesën tuaj për azil përpara 31 gusht 2015, por tuaji Asyl- Antrag vetëm pas 31 gushtit 2015, pyet një Beratungs-Stelle, nëse ju lejohet të punoni. Ju mund ... a schulische Ausbildung bërë.
Të gjithë njerëzit e tjerë mund të jenë në gjendje të marrin një leje specifike pune në këtë Ausländerbehörde për të marrë Varet nga sa kohë jeni në Gjermani. Ju mund të bëheni një Beratungs-Stelle shkojnë. Ata ju ndihmojnë të gjeni një punë.

Ju jetoni në një EA dhe keni një leje qëndrimi për 0-9 muaj
Nuk ju lejohet të punoni me leje qëndrimi për 9 muajt e parë. Nuk ka asgjë që mund të bësh në lidhje me të. Karta juaj e identitetit thotë: “Punësimi nuk lejohet“.

Ju jetoni në një EA dhe keni qenë rezident për 10 muaj.
Ju nuk mund të punoni pa leje. Por në shumicën e rasteve duhet t'ju jepet leja për të bërë një punë specifike.

stërvitje
Ju mund të bëni një shkollim shkollor. Ju gjithashtu mund të bëni trajnime në kompani. Nëse doni të bëni trajnime në kompani, duhet të aplikoni për leje nga zyra e imigracionit. Ndonjëherë një shkollim ndihmon për të qëndruar. Kjo do të thotë trajnim i tolerancës. Pyete një Beratungs-Stelle.

Punë
Ju duhet të bëni një kërkesë së bashku me punëdhënësin. Aplikacioni quhet Stellenbeschreibung. Ju duhet të paraqisni kërkesën në zyrën e imigracionit.
Zyra e imigracionit dërgon aplikacionin në agjencinë e punësimit.
Agjensia e punësimit bën një ekzaminim të kushteve të punës. Për shembull, të njëjtat paga, të njëjtat orë pune me të tjerët në kompani.

Nuk ka asnjë në të gjithë Gjermaninë Vorrangprüfung në më shumë.
Karta juaj e identitetit thotë ""Punësimi i lejuar me miratimin e zyrës së imigracionit"". Nëse ID juaj nuk thotë ""punësimi i lejuar me miratimin e zyrës së imigracionit"", pyesni një Beratungs-Stelle.
Mund të merrni informacione nga agjensia e punësimit ose nga një Beratungs-Stelle.

Ju keni qenë në Gjermani për më shumë se 48 muaj
Nëse keni qenë në Gjermani për më shumë se 48 muaj, the Ausländerbehörde shkruani në ID tuaj: ""lejohet punësimi"". Atëherë agjencia e punësimit nuk kontrollon më kushtet e punës. Nëse doni të punoni, duhet të kërkoni leje nga zyra e imigracionit.Nëse keni një leje qëndrimi ose tolerancë, nuk ju lejohet të punoni në mënyrë të pavarur.

Shkollimi dhe puna me Duldung

Ju lejohet të punoni vetëm ndonjëherë. Nëse vini nga një "vend i sigurt i origjinës", nuk ju lejohet të punoni asnjëherë Nëse nuk jeni nga "vendi i sigurt i origjinës", të njëjtat rregulla zbatohen sikur tek një Leja e qëndrimit. Lexoheni kapitullin Trajnim dhe punë me lejet e qëndrimit.[breakAutoriteti i huaj ndonjëherë bën një ausländerrechtliches Arbeitsverbot për njerëzit me tolerancë. Nëse keni një ndalim të ligjit të punës, nuk duhet të punoni. Ndonjëherë zyra e emigracionit bën gabime. Pyesni një Organi Këshillëdhënës [/text] [/link] nëse nëse keni një ndalim të ligjit të punës.

Shkollimi dhe puna me Aufenthaltserlaubnis

Ju lejohet të punojnë dhe të shkollohen. Ju mund të shkoni në JobCenter ose të shkoni në një Qendër Këshillimi .Ata ndihmojnë me kërkimin e punës.

Praktika dhe puna vullnetare

Në Gjermani ka punë për të cilat fiton pak para ose aspak. Praktikumi është që ju ta provoni sëpari një punë. Puna vullnetare është për t’ju ndimuar vullnetarisht njerëzve të tjerë.
Ju mund të bëni shumë praktika dhe punë vullnetare. Tek faqja e internetit Homepage von mund të gjeni më shumë informacione (fatkeqësisht vetëm në gjermanisht) .
Pyesni një Qendër për Këshillime .

Mundësitë e punësimit (AGH) dhe masat e integracionit të refugjatëve (FIM)

Nëse mund të punonit, por nuk keni vend pune, mundet Sozialdienst tju jep një punë. Puna quhet AGH ose FIM. Shpesh puna është aty ku jeni strehuar dhe jetoni. Edhe në qytet mund tju jepet punë. Ka ligje që i rregullojnë këto punë. Nëse ju ofrohet një punë duhet ta bëni atë. Nëse keni ndonjë arsye përse nuk mund ta bëni atë punë duhet tja tregoni shërbimit social. Arsye mund të jenë: një punë tjetër, një shkollim, një kurs i gjuhës, sëmundje. Nëse nuk e bëni punën dhe skeni arsye përse, mund tju japin më pak para. Edhe nëse keni ndalesë për punë, përsëri mund ti punoni këto punë.
Personat prej “vendeve me preardhje të sigurtë” nuk ju lejohet të bëjnë FIM.

Ndihmë tek kërkimi i punës

Mund të jetë e vështirë të gjeni punë në Gjermani. Shpesh ju duhet ta dini gjuhën gjermane për të gjetur një vend pune. Në faqen e internetit vom JobCenter ju do të gjeni punë. Në faqen workeer.de dhe jobbörse.de ju do të gjeni vende pune posaçërisht për refugjatët.
Shpesh qendrat e këshillimit , e dinë cilat vende pune janë të disponueshme në vend dhe t'ju ndihmojnë të gjeni një vend pune. Shkoni në një qendër këshillimi.

Më shumë informacione

Më shumë informacione gjeni në faqen e internetit ProAsyl. Informacionet i keni në gjermanisht dhe anglisht.

Të drejtat në punë

Ka shumë ligje në Gjermani për të mbrojtur të drejtat e njerëzve në punë. Për shembull, normalisht nuk ju lejohet të punoni më shumë se tetë orë në ditë. Ju keni të drejtë të merrni pushime me pagesë. Në Gjermani ka një pagë minimale prej 9.19 euro në orë. Everydo person që punon duhet të marrë një pagë çdo muaj. Ajo tregon se sa para ka fituar personi dhe sa janë paguar kontributet e sigurimeve shoqërore. Ju keni të drejtë të paguheni me kohë. Fatkeqësisht, ka disa punëdhënës që përfitojnë nga refugjatët sepse shpesh nuk i dinë të drejtat e tyre. Nëse mendoni se trajtoheni padrejtësisht gjatë punës, mund të kontaktoni qendrën e këshillave MIRA kontaktit. Atje mund të merrni mbështetje dhe këshilla falas në gjuhë të ndryshme. [/ Pushim] Konfederata e Sindikatës Gjermane ka krijuar informacione mbi temën e "të drejtave në punë" në gjermanisht, anglisht, frëngjisht, arabisht dhe Dari. Mund t’i gjeni nën diesem Link