Koristimo kolačiće. Koristeći naš sajt, prihvatite pravila privatnosti.

Welcome
Small topic picture

Pripravnički staž i rad

U Nemačkoj Vam nije uvek dozvoljeno da radite. Da li Vam je dozvoljeno da radite zavisi od Vašeg pasoša. Da li Vam je dozvoljeno da radite zavisi i o dužini Vašeg boravka u Nemačkoj. U Vašem pasošu stoji da li Vam je dozvoljeno da radite. U pasošu piše „Erwerbstätigkeit“. Erwerbstätogkeit je druga reč za rad. Ako želite raditi ili uraditi pripravnički staž možete odići do Savetovalište. Savetovalište će Vam pomoći sa traženjem posla. Takođe možete otići u Agentur für Arbeit. AfA će Vam pomoći sa traženjem posla.
Za mnoga radna mesta je važno da dobro pričate nemački. U poglavlju 9 možete pronaći više informacija o tome gde možete naučiti nemački.

Pripravnički staž i rad sa Aufenthaltsgestattung

Često nećete imati radnu dozvolu.
Ako živite u Erstaufnahmeeinrichtung (EA), nije Vam dozvoljen rad.
Ako dolazite iz „sicheren Herkunftsland“ i ako ste došli posle 31.08.2015. u Nemačku, nikada Vam neće biti dozvoljen rad. Možete se obrazovati.
Svi ostali možda mogu da dobiju radnu dozvolu od Ausländerbehörde. Zavisi koliko dugo već boravite u Nemačkoj. Možete otići do Savetovalište. Oni će Vam pomoći sa traženjem posla.

Bili ste u Nemačkoj od 0-3 meseca
Nije Vam dozvoljen rad. Ne možete uraditi ništa u vezi toga. U Vašem pasošu piše „Erwerbstätigkeit nicht gestattet“ (rad nije dozvoljen).

Bili ste u Nemačkoj 3-48 meseci
Nije Vam dozvoljen rad bez dozvole. Ali možete da dobijete dozvolu za određeni posao.

Pripravnički staž
Možete se obrazovati. Možete takođe uraditi pripravnički staž u kompaniji. Ako uradite pripravnički staž u kompaniji, morate se prijaviti za dozvolu u Ausländerbehörde. Ponekad Vam pripravnički staž pomogne da ostanete. Ovo se zove Ausbildungs-Duldung. Pitajte Savetovalište.

Rad
Morate uraditi zahtev zajedno sa Vašim poslodavcem. Zahtev se zove Stellenbeschreibung. Morate dati zahtev Ausländerbehörde.
Ausländerbehörde će poslati zahtev Agentur für Arbeit.
Agentur für Arbeit će proveriti radne uslove. Na primer, primate li jednaku platu i radite li jednako radno vreme kao i ostali u kompaniji.

U ovom trentku nema Vorrangprüfung Vorrangprüfung u Baden-Vurtembergu.
U Vašem pasošu piše „Beschäftigung mit Genehmigung der Ausländerbehörde gestattet“ (rad sa dozvolom kancelarije za emigrante). Ako u Vašem pasošu ne piše „Beschäftigung mit Genehmigung der Ausländerbehörde gestattet“, pitajte Savetovalište.
Više informacija možete pronaći kod Agentur für Arbeit ili Savetovalište.

Proveli ste duže od 48 meseci u Nemačkoj
Ako ste duže od 48 meseci u Nemačkoj moze Ausländerbehörde da upiše u vaš pasoš „Beschäftigung gestattet“ (rad dozvoljen). Onda ne će Agentur für Arbeit proveriti radne uslove. Ako želite da radite morate ali dalje pitati Ausländerbehörde za dozvolu. Ako imate Aufenthaltsgestattung ili Duldung nije vam dozvoljen samostalan rad.

Pripravnički staž i rad sa Duldung-om

Rad Vam je dozvoljen samo u nekim slučajevima. Ako dolazite iz zemlje sigurnog porekla, nije Vam dozvoljeno da radite ako ste napravili Asyl-Gesuch posle 31 avgusta 2015. Ako dolazite iz zemlje sigurnog porekla i ako ste napravili Asyl-Gesuch pre 31 avgusta 2015 ali Asyl- Antrag tek posle 31 avgusta 2015, pitajte Beratungs-Stelle da li vam je dozvoljeno da radite. Ako dolazite iz zemlje sigurnog porekla i ako ste napravili Asyl-Antrag pre 31 avgusta 2015, ili ako ne dolazite iz zemlje sigurnog porekla, važe ista pravila kao i sa *Aufenthaltsgestattung. Pročitajte poglavlje Pripravnički staž i rad sa Aufenthaltsgestattung.
Kancelarija za emigrante ponekad uradi ausländerrechtliches Arbeitsverbot za ljude sa Duldung-om. Ako imate ausländerrechtliches Arbeitsverbot, nije Vam dozvoljeno da radite.Ponekad kancelarija za emigrante napravi grešku. Pitajte Savetovalište, ako imate zabranu rada.

Pripravnički staž i rad sa Aufenthaltserlaubnis

Možete raditi i uraditi pripravnički staž. Možete otići do Job Center ili do Savetovalište. Oni će Vam pomoći sa traženjem posla.

Praksa i volonterski rad

U Nemačkoj postoje poslovi sa kojima dobijate samo malo ili ništa novca. Praksa služi da probate određeni posao. Volonterski rad služi da pomognete drugima.
Možete uraditi mnogo praksi ili volonterskog rada. Na početnoj stranici GGUA možete pronaći više informacija (nažalost samo na nemačkom).
Pitajte Savetovalište.

Arbeits-Gelegenheiten (AGH) i Flüchtlings-Integrations-Maßnahmen (FIM)

Ako možete da radite, a nemate posao, Sozialdienst Vam može dati posao. Ovakva vrsta rada se zove AGH ili FIM. Često je to posao u skloništu u kojem živite. Takođe možete dobiti posao u gradu. Postoje zakoni koji regulišu takve poslove. Ako Vam je ponuđen takav posao, treba to da uradite. Ako imate razlog zbog kojeg ne biste to uradili, morate to reći socijalnim službama. Razlozi mogu biti: drugi posao, ripravinički staž, kurs jezika, bolest. Ako ne uradite posao bez ikakvog razloga, dobićete manje novca. Čak i ako imate zabranu rada, možete uraditi ove poslove.
Ljudima iz takozvanih zemalja sigurnog porekla nije dozvoljeno raditi bilo koje FIM.

Pomoć sa traženjem posla

U Nemačkoj može biti teško pronaći posao. Često morate pričati nemački da biste našli posao. Na početnoj stranici Job Center možete pronaći poslove. Na workeer.de i jobbörse.de možete da pronađete posove za izbeglice.
Često SavetovalištaSavetovališten zna koji poslovi postoje i mogu Vam pomoći sa traženjem posla. Idite do Savetovališten.

Više informacija

Više informacija možete pronaći na web-stranici ProAsyl. Informacije su dostupne na nemačkom i engleskom