Koristimo kolačiće. Koristeći naš sajt, prihvatite pravila privatnosti.

Welcome
Small topic picture

Jezik i obrazovanje

Želite da naučite nemački, da idete u školu ili da izučite struku? Postoje kursevi jezika. Zavisno od Vaše države porekla i pasoša, dopušteno Vam je da budete polaznik različitih kurseva.
Deca ispod 18 godina moraju da pohađaju školu.

Škola, vrtić, pripravnički staž i studije

Obrazovanje je obvezno u Nemačkoj. Obvezno obrazovanje znači da deca moraju da pohađaju školu. Dete u Nemačkoj je svako ispod 18 godina. U Baden-Vurtembergu postoje različite vrste škola.
Ako želite da izučite struku, možete uraditi pripravnički staž ili studirati. Nisu svi u mogućnosti uraditi pripravnički staž ili da studiraju.

Dečije jaslice
Deca koja su mlađa od 3 godine, mogu u Nemačkoj pohađati dečije jaslice. Ako je Vaše dete starije od godinu dana, ima pravo na dečje jaslice. U Nemačkoj nema uvek dovoljno mesta u dečijim jaslicama. Posavetujte se sa dečijim jaslicama u mestu gde živite ili pitajte Savetovalište. Ako ne zarađujete samostalno, troškovi dečijih jaslica će biti pokriven od strane Sozialamt ili Job Center. Pitajte Savetovalište.

Dečiji vrtić
Ako je Vaše dete starije od 3 godine, a mlađe od 6 godina, može pohađati dečiji vrtić. Imate pravo na to. U Nemačkoj nema uvek dovoljno mesta. Pitajte vrtić ili Savetovalište. Ako ne zarađujete samostalno, troškovi će biti pokriveni od strane Sozialamt ili JobCenter. Pitajte Savetovalište. Deca koja ne pričaju dobro nemački, mogu ponekad ići duže u vrtić. Pitajte Jugendamt ili Savetovalište.

Škola
Ako je Vaše dete starije od 6 godina, a mlađe od 18 godina, ima obvezno obrazovanje. Obvezno obrazovanje znači da dete mora ići u školu. U Nemačkoj postoje različite škole i ponekad posebni razredi za učenje nemačkog. Ti razredi se zovu pripremni razredi. Pitajte školu ili Savetovalište.
Ljudi između 18 i 21 godine mogu ponekad takođe ići u školu. Ponekad postoje dodatni razredi za učenje nemačkog. Pitajte za VABO-razrede. Često se ti razredi nalaze u stručnim skolama. U Baden-Vurtembergu dete podleže zakonu o obaveznom školovanju u slučaju da živite bar 6 meseci u Nemačkoj. S druge strane ono ima pravo na školovanje čim stigne u Nemačku. Pitajte Savetovalište.

Pripravnički staž
Ako želite da izučite stuku, možete uraditi pripravnički staž. Morate pričati nemački i možda čak imati svedočanstva. Često morate imati B1 nivo Nemačkog da biste uradili pripravnički staž. Ako imate svedočanstva ili ste izgubili Vaša svedočanstva, pitajte Anerkennungsberatung. U Nemačkoj postoji školski pripravnički staž i profesionalno-pripravnički staž. Pitajte Savetovalište.
Ne mogu svi odraditi pripravnički staž. Ponekad izbeglicama u Nemačkoj nije dozvoljeno da odrade pripravnički staž.Više informacija o tome možete li odraditi pripravnički staž, možete pronaći u tablici GGUA (nažalost samo na nemačkom). Pitajte Savetovalište.
Često možete ostati u Nemačkoj sa pripravničkim stažem, čak i ako je Vaš proces traženja azila bio odbijen. Tada ćete dobiti pripravnički-Duldung. Pitajte Savetovalište.

Studije
Možete studirati u Nemačkoj. Morate pričati nemački dobro i imati svedočanstva. Svedočanstva moraju biti prevedena na nemački i overena. Pitajte Savetovalište ili univerzitet.Ako imate svoja svedočanstva ili ste ih izgubili, pitajte *Anerkennungsberatung.

Kurs jezika

U Nemačkoj postoje kursevi jezika za učenje nemačkog. Postoje različiti kursevi. Možete pohađati nekoliko kurseva istovremeno. Često nema dovoljno kurseva jezika u Nemačkoj.

Početnički kursevi jezika
Svi mogu pohađati početnički kurs. Postoji samo nekoliko mesta sa početničkim kursevima jezika. Često morate čekati pre nego što počnete.
U svakoj pokrajini postoje različita pravila za početničke kurseve jezika. Pitajte Savetovalište ili Sozialamt ako se želite upisati na početnički kurs jezika.

Integracioni kurs
Ovaj kurs traje 6 meseci i za njega morate platiti. Svi mogu pohađati integracioni kurs, ako sam plaća kurs. Za ove ljude integracioni kurs ne košta ništa, ako ljudi ne rade:

- Ljudi sa Aufenthaltserlaubnis. Imate pravo na integracioni kurs. Ako ne dobijete mesto, pitajte Migrationsberatungs-Stelle odnosno neko savetovalište za migrante.
- Ljudi iz Eritreje i Sirije u Asyl-Verfahren. Morate napraviti zahtev u BAMF. Pitajte Savetovalište.
Sve osobe koje su pre 1. avgusta 2019. stigle u Nemačku a nalaze se tu bar tri meseca a pritom su u procesu priznavanja azila i vode se kao osobe koje traže zaposlenje ili su registrovani na berzi rada kao nezaposlene osobe.Nema dovoljno integracionih kurseva. Možda ne bude dovoljno mesta u integracionom kursu. Često morate čekati pre nego što počnete kurs.

Ostali kursevi jezika
U nekim gradovima postoje drugi kursevi jezika. Pitajte Savetovalište.

Volonterski kursevi jezika
U mnogim gradovima postoje volonterski kursevi. Profesori ne dobijaju novac i često nisu obučeni. Često možete vrlo brzo upasti u volonterski kurs jezika. Pitajte Savetovalište za volonterski kurs jezika.

Programi za učenje jezika
Postoje web-stranice i aplikacije za učenje nemačkog. Pregled možete pronači na početnoj stranici Pro Asyl.