Koristimo kolačiće. Koristeći naš sajt, prihvatite pravila privatnosti.

Welcome
Small topic picture

Informacije za ljude iz „zemalja sigurnog porekla“

Nemačka vlada veruje da je Vaša država sigurna. Mnogi ljudi u Nemačkoj imaju drugačije mišljenje i misle da imate dobar razlog za beg.
Ako dolazite iz države koja je označena kao sigurna u Nemačkoj, morate dokazati da nije bila sigurna za Vas. Ovo je težak zadatak.

Ovo su zemlje sigurnog porekla

U trenutku, Albanija, Bosna i Hercegovina, Gana, Severna Makedonija, Crna Gora, Senegal, Srbija i Kosovo su označene kao „zemlje sigurnog porekla“. Ovo se može promeniti. U (Zakon o azilu)Asylgesetz možete proveriti koje su zemlje trenutno sigurne.

Anhörung

Anhörung je „intervju“. Vama je teže nego drugima.

Saslušanje je veoma važno. Dobro se pripremite za Vaše Saslušanje. Preporučujemo da se prvo posavetujetesa nadležnim savetovalištempre nego što odete na saslušanje-Intervju, tzv.""Anhörung"". Pročitajte internet stranu Brošure na početnoj stranici asyl.net kao i Pogledajte i film na početnoj stranici asylindeutschland.de tako da se možete pripremiti za Anhörung ili na srpski saslušanje.Postoji lista pitanja koja se vrlo često postavljaju pri takvom saslušanju (tzv.Anhörungu). Možete ih pronaći pod:hier. Vodite računa o tome da su to samo neki primeri i da je moguće da vam se postave i druga pitanja . Takode je bitno da znate da je u vašoj odgovornosti da na ovakvom saslušanju kažete sve sto je bitno iako ne budete direktno o svakoj pojedinosti pitani. Recite šta se sve desilo u vašoj zemlji porekla i zašto bi bili ugroženi ako bi se tamo vratili.Pitajte Savetovalište i recite im da Vam treba pomoć pri vašem saslušanju.
Morate „dokazati“ da ste bili progonjeni. Nemačke vlasti misle da u vašim zemljama nema progona ljudi. Budite na oprezu kada budete govorili razloge Vašeg bega. Imate pravo da kažete sve razloge Vašeg bega!

Pre nego što dobijete pismo odbijanja, ne možete biti deportovani.

Posebni zakoni

U Nemačkoj postoje zakoni koji se odnose samo na ljude iz „zemalja sigurnog porekla“ koji su bili odbijeni.

Zabrana rada
Ako budete odbijeni, takođe ćete dobiti zabranu rada. Nažalost, ne možete ništa da učinite protiv toga. Ako ste došli nakon 25.10.2015. takođe ćete imati zabranu rada tekom procesa traženja azila. Ovo se ne odnosi ako vas npr. Bamf savetuje da pri vašem saslušanju povučete zahtev za azil.

Kurs jezika
Neki kursevi jezika su dostupni samo jedinstvenim izbegličkim grupama.

Stanovanje
Primorani ste da živite u prvostepenim prihvatnim centrima, tzv. "Erstaufnahmeeinrichtung (EA)". Ali porodice sa maloletnom decom mogu već nakon maksimalno 6 meseci da napuste "EA".Vrlo je moguće da ćete morati ostati da stanujete u izbegličkom centru (tzv.EA). Porodice sa decom mlađom od 18 godina moraju tu ostati maksimalno 6 meseci. Ako imate decu mlađu od 18 godina a vec ste bar 6 meseci u izbegličkom centru (EA) imate pravo da postavite zahtev za preselenje. Informacije možete pronaći na:informaciona brošura und eine formular za zahtev. Imate pravo da pri ispunjavanju zahteva zatražite pomoć od nadležnog savetovališta.

Residenz-Pflicht
Ako živite u EA ili EAE nije Vam dopušteno napustiti okrug. Ako napustite okrug, dobićete kaznu.
Ako živite u EAE, ta kazna je će biti posebno visoka. Za više informacija o tzv."Residenz-Pflicht" ili obaveze boravka u određenom okrugu u vašoj EA pitajte Savetovalište.

Opcije

Nemački zakoni su strogi prema Vama. Morate razmišljati o Vašim opcijama što pre moguće. Pogledajte poglavlja 5 i 6 da biste se informisali o mogućim opcijama.Na početnoj stranici aktionbleiberecht.de možete pronaći važne informacije o temi deportovanja. Ako želite napustiti zemlju, ili ako nemate drugih opcija, idite do Rückkehrberatungs-Stelle.

Radna viza
Ako ste iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Severne Makedonije, Crne Gore ili Srbije postoji mogućnost (možda) da dobijete radnu dozvolu za neko radno mesto za koje nije potrebna posebna kvalifikacija. Ipak, to je dosta komplikovano i moguće u samo nekoliko slučajeva. Morate naći poslodavca koji će Vam ponuditi radni ugovor. Možete dobiti radni ugovor samo ako niste dobili ni jedan Asylbewerberleistungen u poslednja 24 meseca. Detaljne informacije su dostupne na početnoj stranici Flüchtlings-Rat Baden-Württemberg.
Pitajte Savetovalište.
Ponekad kancelarija za emigrante kaže da je jednostavno vratiti se u Nemačku, ali često je to vrlo teško.