Koristimo kolačiće. Koristeći naš sajt, prihvatite pravila privatnosti.

Welcome
Small topic picture

Rasistički ili seksistički napadi

U Nemačkoj niko ne sme biti tretiran loše zbog njegovog/njenog porekla, izgleda, jezika, seksualne orijentacije ili pola. Ovo je zapisano u trećem članku Nemačkog Ustava. Ustav je osnovni zakon Nemačke. Neki ljudi to ne poštuju. Oni prete, vređaju ili tuku druge.
Pričate sa ljudima kojima verujete u slučaju da doživite napad. Savetovališten Vam takođe može pružiti podršku. Štaviše, postoje posebna savetovališta.

Policija

Ako Vam je potrebna hitna pomoć ili nekome drugom je potrebna hitna pomoć, zovite policiju. Pozovite broj hitne službe 110. Možete zvati tokom dana i noći.
Recite im:
- Vaše ime
- mesto događaja (Gde se nalazite?)
- razlog poziva (Zašto zovete?)

Nasilje nad ženama

Ako Vam je neko pretio, vređao Vas ili povredio zato što ste žena, možete dobiti socijalnu pomoć. Nasilje koje dolazi od sunarodnika, članova porodice ili supruga u Nemačkoj je takođe kažnjivo.
Ako ste svedočili o napadu, takođe možete dobiti pomoć.

Možete pozvati broj 0800 011 601 6. Možete zvati tokom dana i noći. Dobićete pomoć. Poziv je besplatan. Savetovanje je anonimno i poverljivo. Postoje prevodioci za 25 jezika. Više informacija je dostupno na početnoj stranici www.hilfetelefon.de.

Seksističko nasilje

Ako Vas je netko uvredio, pretio Vam ili Vas povredio jer ne prihvata Vašu seksualnu orijentaciju, možete dobiti posebnu pomoć. Nasilje od strane sunarodnika, članova porodice ili supruga u Nemačkoj je takođe kažnjivo.
Ako ste svedočili napadu, takođe možete dobiti pomoć.

Možete pozvati broj 0152 539 481 94. Dobićete pomoć. Pomoć je besplatna. Savetovanje je anonimno i poverljivo. Više informacija je dostupno na početnoj stranici Queer-Refugees.de.

Rasističko nasilje

Ako Vas je neko uvredio, pretio Vam ili Vas povredio jer ne izgledate kao Nemac/ica, možete dobiti pomoć. Ako ste svedočili o napadu, takođe možete dobiti pomoć.
Možete pozvati broj 0711 888 999 33. Dobićete pomoć. Poziv je besplatan. Savetovanje je anonimno i poverljivo. Postoje prevodioci za mnoge jezike.

Vaši lični podaci neće biti podeljeni. Savetovališta će Vas informisati o Vašim pravima. Otpratiće Vas do policije ako želite da prijavite zločin. Možete kontaktirati psihologa. Savetovalište će Vam takođe pomoći ako je napadač službena lice (policajac, rukovodilac vašeg smeštaja ili drugo)
Savetovaište u Baden-Vurtembergu se zove Leuchtlinie.