Koristimo kolačiće. Koristeći naš sajt, prihvatite pravila privatnosti.

Welcome
Small topic picture

Smeštaj i život

"Ako ste uradili Asyl-Gesuch u Nemačkoj, prvo morate imati određen smeštaj. Ovo se zove Wohnsitzverpflichtung (“Obveza smeštaja”). U nekim slučajevima možete se preselite na neko drugo mesto.
Ako ste dobili Aufenthaltserlaubnis dozvoljeno Vam je da se preselite u Vaš privatni smeštaj. Ako se preselite, morate obavestiti Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) o Vašoj novoj adresi! Na početnoj stranici aktiv.fluechtlingsrat-bw.de možete pronaći šablon."

Erstaufnahme-Stelle

U početku morate živeti u Erstaufnahme-Stelle (EA). Ponekad ćete u EA živeti samo kratko. Ponekad će to trajati dugo vremena. Posle EA moraćete se preseliti u okrug u Baden-Vurtembergu. Ne možete izabrati okrug.
Ako želite određeni okrug, morate to brzo reći zaposleniku iz Regierungspräsidium-a (RP) u Erstaufnahme. Po mogućnosti, trebali biste napisati pismo gde i zašto biste hteli ići tamo. Pismo treba da bude na nemačkom. Ako Vam treba pomoć, pitajte Savetovalište.
Ako dolazite iz države koja ima titulu „sicheren Herkunftsstaat“ u Nemačkoj, obično treba da ostanete u EA do kraja vVašeg procesa traženja azila. Ako ne dolazite iz zemlje sigurnog porekla i ako ste više od 6 meseci u EA, pitajte savetovalište, ako želite da se preseliti. Ova odredba ne važi za porodice sa decom ispod 18 godina. Porodice sa decom ispod 18 godina imaju pravo da nakon 6 meseci isele iz izbegličkog centra (tzv. EA). Takođe i porodice sa decom ispod 18 godina koje potiču iz tzv.""sigurnih zemalja""
Ako imate decu mlađu od 18 godina i živite već 6 meseci u izbegličkom centru, a želite da se negde drugde preselite, obratite se nadležnom savetovalištu. Na internet strani saveta izbeglica Baden-Württemberg(Flüchtlingsrat Baden-Württemberg) možete pronaći informacije o mogućnostima iselenja iz izbegličkih centara u slučaju da imate decu ispod 18 godina a već se nalazite bar 6 meseci u jednom od izbegličkih centaraInformationsblatt und einen Muster-Antrag

Premeštanje

Nakon određenog vremena možete se iseliti iz EA. Preseliće Vas u okrug. Obično biste trebali uzeti autobus iz EA koji će Vas dovesti do okruga. Datum prelaska će Vam biti dostavljen u pismu ili se u EA nalazi papir sa informacijama o tome. Ne možete izabrati okrug.
Ako želite određeni okrug, morate to da brzo kažete jednom od radnika iz Regierungspräsidiums (RP) u Erstaufnahme. Po mogućnosti, trebali biste napisati pismo gde i zašto želite ići tamo.Pismo bi trebalo biti na nemačkom. Ako Vam je potrebna pomoć, pitajte Savetovalište.

Gemeinschafts-Unterkunft (GU)

U okrugu, uglavnom biste živeli u Gemeinschaftsunterkunft (GU) i samo u nekim slučajevima u apartmanu. GU-ovi su drugačiji. Obično, postoji soba sa nekoliko kreveta. Kuhinja i kupatilo se dele sa nekoliko drugih ljudi. Nakon 24 meseca možete se iseliti iz GU-a.
Ponekad se možete iseliti iz GU-a malo ranije. Na primer, ako se Vaš proces zahteva za azil završio ili ste besonders schutzbedürftig ili ako radite. Pitajte Sozialdienst.

Sledeći smeštaj


- sa Aufenthaltsgestattung i Duldung
Ako ne morate više živeti u GU, ići ćete u drugi smeštaj. Možete tražiti privatni apartman. Ako ne možete platiti iznajmljivanje, Sozialamt će platiti za Vas. Sozialamt plaća samo mali iznos novca. Ako je apartman preskup, ne možete se preseliti tamo. Pitajte Sozialdienst koliko apartman može maksimalno koštati. Možete tražiti apartman samo u Vašem okrugu.
Ako ne možete naći apartman, Sozialamt će Vam dati smeštaj. Dobićete pismo koje će Vam reći u koju okrug ćete se preseliti. Tamo ćete dobiti sobu. Ako se ne slažete sa tim, možete se žaliti sa Widerspruch-om [Verlinkung zum Wort im Glossar]. Pitajte Savetovalište.

- sa Aufenthaltserlaubnis
Možete tražiti apartman. Ako ne možete platiti iznajmljivanje, taj iznos će biti plaćen od strane Job Center. Plaća se samo mali iznos novca. Ako je apartman preskup, ne možete se preseliti tamo. Pitajte Sozialdienst ili Migrationsberatungs-Stelle koliko apartman može maksimalno koštati. Ponekad možete živeti bilo gde u Nemačkoj. Pitajte Migrationsberatungs-Stelle. Takođe, možete se prijaviti za jeftin smeštaj sa Wohn-Berechtigungsschein-om .Preseljenje u drugi okrug
Ako nemate Aufenthaltserlaubnis, dopušteno Vam je samo živeti u okrugu u kojem ste bili nakon EA. Ako želite živeti u drugom okrugu, morate napraviti zahtev u kancelariji za međunarodne odnose. Zahtev se zove Umverteilungs-Antrag. Morate opravdati razlog zašto želite da se preselite. Zahtev često bude odbijen. Ako Vaša Kern-Familie živi u drugom okrugu, zahtev često bude prihvaćen.Pitajte Savetovalište .

Preseljenje u drugi okrug

Ako nemate Aufenthaltserlaubnis, dopušteno Vam je samo živeti u okrugu u kojem ste bili nakon EA. Ako želite živeti u drugom okrugu, morate napraviti zahtev u kancelariji za međunarodne odnose. Zahtev se zove Umverteilungs-Antrag. Morate opravdati razlog zašto želite da se preselite. Zahtev često bude odbijen. Ako Vaša Kern-Familie živi u drugom okrugu, zahtev često bude prihvaćen.Pitajte Savetovalište.