Користимо колачиће. Користећи наш сајт, прихватите правила приватности.

Welcome
Small topic picture

Смештај и живот

Aко сте урадили Asyl-Gesuch у Немачкој, потребно је да прво да се сместите у тзв. ""Erstaufnahme-Stelle""(то су примарни сабирни центри где избеглице прво станују при свом доласку у Немачку). После тога потребно је да се преселите у неки, тзв. ""Gemeinschaftsunterkunft"". У појединим случајевима постоји могућност да се тек након тога преселите у засебан стан. прво морате имати одређен смештај. Ово се зове Wohnsitzverpflichtung (“Обавеза смештаја”). У неким случајевима можете се преселити на неко друго место.
Ако сте добили Aufenthaltserlaubnis(боравишну дозволу) дозвољено Вам је да се преселите у неки засебни смештај. У том случају не смете да изгубите из вида вашу тзв. ""Wohnsitzauflage"" (обавеза становања на одређеном месту).. дозвољено Вам је да се преселите у Ваш приватни смештај. Ако се преселите, морате обавестити Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) o Вашој новој адреси! На почетној страници aktiv.fluechtlingsrat-bw.de можете пронаћи шаблон.

Приправнички стаж и рад са Aufenthaltsgestattung

Често нећете имати радну дозволу.
Ако живите у Erstaufnahmeeinrichtung (EA), није Вам дозвољен рад.
Ако долазите из „sicheren Herkunftsland“ и ако сте дошли после 31.08.2015. у Немачку, никада Вам неће бити дозвољен рад. Можете се образовати образовати.
Сви остали можда могу да добију радну дозволу од Ausländerbehörde. Зависи колико дуго већ боравите у Немачкој. Можете отићи до Саветовалиште. Они ће Вам помоћи са тражењем посла.

Били сте у Немачкој од 0-3 месеца
Није Вам дозвољен рад. Не можете урадити ништа у вези тога. У Вашем пасошу пише „Erwerbstätigkeit nicht gestattet“ (рад није дозвољен).

Били сте у Немачкој 3-48 месеци
Није Вам дозвољен рад без дозволе. Ипак, у највећем броју случајева, мораће вам се издати радна дозвола за обављање одређеног посла

Приправнички стаж
Можете се образовати. Можете такође урадити приправнички стаж у компанији. Ако урадите приправнички стаж у компанији, морате се пријавити за дозволу у Ausländerbehörde. Понекад Вам приправнички стаж помогне да останете. Ово се зове Ausbildungs-Duldung. Питајте Саветовалиште.

Рад
Морате урадити захтев заједно са Вашим послодавцем. Захтев се зове Stellenbeschreibung. Морате дати захтев Ausländerbehörde.
Ausländerbehörde ће послати захтев Agentur für Arbeit.
Agentur für Arbeit ће проверити радне услове. На пример, примате ли једнаку плату и радите ли једнако радно време као и остали у компанији.

У овом тренутку нема Vorrangprüfung у Баден-Вуртембергу.
У Вашем пасошу пише „Beschäftigung mit Genehmigung der Ausländerbehörde gestattet“ (рад са дозволом канцеларије за емигранте). Ако у Вашем пасошу не пише „Beschäftigung mit Genehmigung der Ausländerbehörde gestattet“, питајте Саветовалиште.
Више информација можете пронаћи код Agentur für Arbeit или Саветовалиште.

Провели сте дуже од 48 месеци у Немачкој
Aко сте дуже од 48 месеци у Немачкој, биро за странце може да упише у вашу легитимацију „Beschaftigung gestattet“(""рад дозвољен""). У том случају биро за запошљавање неће вршити додатна испитивања услова за рад. Без обзира на све морате да питате биро за запошљавање ако желите да радите. Ако сте под ""Дулдунгом"" или имате тзв.""Ауфентхалтсгестаттунг"" немате право приватног предузетништва..Ако сте дуже од 48 месеци у Немачкој мозе Ausländerbehörde да упише у ваш пасош „Beschäftigung gestattet“ (рад дозвољен). Онда не ће Agentur für Arbeit (Биро за запошљавање) проверити радне услове. Ако желите да радите морате али даље питати Ausländerbehörde за дозволу. Ако имате Aufenthaltsgestattung или Duldung није вам дозвољен самосталан рад.

Врсте признања

У Немачкој постоје 4 различите врсте признања. Коју врсту признања имате можете видети у Вашој Anerkennungsbescheid.

Признање азила и избегличког статуса
Ако добијете признање азила или изебличког статуса, добићете Aufenthaltserlaubnis и blauen Flüchtlingspass.Добићете Aufenthaltserlaubnis за 3 године. Након тога BAMF ће проверити да ли задовољавате услове за Aufenthalts-Erlaubnis. Ако још задовољавате услове за Aufenthaltserlaubnis након 5 година, имећете право на Niederlassungs-Erlaubnis.Понекад можете да добијете дозволу насеља након три године. Питајте Migrationsberatungs-Stelle.
Ако имате обавештење о признању, можете захтевати спајање породице Familienzusammenführung.

Морате направити захтев у року од 3 месеца! Посаветујте се са Migrationsberatungs-Stelle.


Док не будете могли сами да зарађујете, примаћете новац од Job Center. Чим добијете обавештење о признању, треба да идете до JobCenter и да се пријавите за Sozialleistungen.Можете/морате направити Integrationskurs.
Aко имате проблема, питајте Migrationsсаветовалиште Migrationsсаветовалиште .

Међународна супсидијарна заштита
Ако добијете међународну subsidiären Schutz, добићете Aufenthaltserlaubnis за 1 годину. Након тога, Aufenthaltserlaubnis може бити продужено за 2 године. Нећете добити плаву избегличку личну карту . Mожете направити захтев за спајање породице само од 16.03.2018.
Док не будете могли сами да зарађујете, примаћете новац од JobCenter. Чим добијете обавештење о признању, треба да идете до JobCenter и да се пријавите. Можете/морате направити Integrationskurs. Не можете се једноставно преселити. Ако пожелите да се преселите, идите до Migrationsсаветовалиште .

.Националне забране депортовања
Ако постоји национална забрана депортовања, добићете Aufenthaltserlaubnis за 1 годину. Након тога можете продужити Вашу Aufenthaltserlaubnis.Нећете добити плаву избегличку личну карту.
Ако желите довести Вашу породицу у Немачку, морате испунити многе услове. Идите до Migrationsberatungs-Stelle.
Тренутно не можете направити захтев за спајање породице.
Док не будете могли сами да зарађујете, примаћете новац од JobCenter. Чим добијете обавештење о признању, треба да одете до JobCenter и да се пријавите. Можете направити Integrationskurs. Не можете се једноставно преселити. Ако пожелите да се преселите, идите до Migrationsсаветовалиште .

Продужење боравишта

У Вашем пасошу пише колико Ваш боравак траје. Када време истекне, BAMF ће проверити хоће ли Ваш пасош бити продужен. Провериће да ли разлози за продужење још постоје.Штавише, BAMF ће проверити имате ли других разлога да останете у Немачкој.
Након 5 година можете такође да живите и радите у другој држави, чланици ЕУ. Пре тога, ретко је могуће. Тада имате трајно право остати у ЕУ. Можда можете добити боравишну дозволу. То није привремено. Да добијете дозволу, морате добро причати немачки и радити. Ако имате боравишну дозволу, можете се пријавити за немачко држављанство ако испуњавате још неке услове. Ако имате питања, идите до Migrationsberatungs-Stelle.

Приправнички стаж и рад са Aufenthaltserlaubnis

Можете радити и урадити приправнички стаж. Можете отићи до JobCenter Job Center или до Саветовалиште . Они ће Вам помоћи са тражењем посла.

Продужење боравишта

У Вашем пасошу пише колико Ваш боравак траје. Када време истекне, BAMF ће проверити хоће ли Ваш пасош бити продужен. Провериће да ли разлози за продужење још постоје.Штавише, BAMF ће проверити имате ли других разлога да останете у Немачкој.
Након 5 година постоји могућност добијања сталног боравка у европској унији тако да можете живети и радити и у некој од осталих земаља чланица европске уније. Предуслов зато је добро познавање немачког језика, посао и стан. Пре тих услова је врло тешко добити овакву врсту дозволе. Ако имате боравишну дозволу, можете се пријавити за немачко држављанство ако испуњавате још неке услове. Ако имате питања, идите до Migrationsberatungs-Stelle.

Саветовање на месту доласка

У Erstaufnahme (EA) постоје независне процесно саветовање и социјалне службе. Идите на процесно саветовање ако вам треба помоћ или инфромације везане за ваш процес захтева за азил. Идите до социјалне службе ако имате питања или проблема.
Nicht-Regierungsorganisationen су заједнички одговорни за независне процесно саветовање и социјалне службе. Они вас само савјетовају у вашем интересу. Оно што кажете тамо, само консултант сазнаје. Консултанти су подложни повјерљивости. Социјалне службе и процесно саветовање су плаћени да Вам пруже подршку. Вас то ништа не кошта.