Ne përdorim cookies. Duke përdorur faqen tonë të internetit, ju pranoni politikën e privatësisë

Welcome
Small topic picture

Strehimi dhe banimi

Nëse ju në Gjermani bëni një Asyl-Gesuch,duhet të banoni sëpari në një strehim të caktuar. Kjo do të thotë qëndrim vendbanimi të detyruar. Por në disa raste ju mund të banoni në tjetër banim.
Nëse e merrniAufenthaltserlaubnis mund të banoni gjithmon në një banesë private. Nëse ndroni banesën, duhet tja tregoni Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) adresën tuaj të re! Në adresën e internetit aktiv.fluechtlingsrat-bw.de gjeni një formular Vorlage.

Erstaufnahme-Stelle

Së pari ju duhet të banoni në një Erstaufnahme-Stelle (EA). Ndonjëherë banoni shkurt në një EA. Ndonjëherë banoni më gjatë. Më së voni pas 6 muajve ju mund të banoni në një qark në Baden-Württemberg. Ju nuk mund ta zgjidhni në cilin qark
Nëse dëshironi në një qark të caktuar, ju duhet tja tregoni këtë sa më shpejt bashkpunëtorëve të Regierungspräsidiums (RP) që në strehimin e parë.. Më mire të shkruani një letër se ku dëshironi të shkoni dhe pse. Letra duhet të jetë shkruar në gjermanisht. Nëse keni nevojë për ndihmë pyesni një qendër për këshillime][/link].
Nëse keni ardhur prej nje vendi ku Germania „
sicheren Herkunftsstaat“ duhet të qëndroni në EA deri në fund të procesit të azilit tuaj.

Transferimi

Pas një kohe të caktuar mund të ndroni vendbanimin nga EA. Ju do të ndëroni vendbanimin në një qark. Zakonisht ju do të hypni në një autobus aty në EA dhe do tju dërgojnë në një qark.
Terminin për transferimin do merrni perms një letrës ose do të ketë ndonjë shpallje aty në EA. Ju mund ta zgjidhni qarkun. Nëse dëshironi në një qark të caktuar, ju duhet tja tregoni këtë sa më shpejt bashkpunëtorëve të Regierungspräsidiums (RP) që në strehimin e parë. Më mire shkruani një letër se ku dëshironi të shkoni dh pse. Letra duhet të jetë shkruar në gjermanisht. Nëse keni nevojë për ndihmë pyesni një qendër për këshillime.

Gemeinschafts-Unterkunft (GU)

Në qarkun e qytetit zakonisht banoni në një Gemeinschafts-Unterkunft (GU) dhe rallë në një banesë. GU-të janë të ndryshme. Me rregullore ka dhoma me shumë shtretër. Kuzhinën dhe WC e keni të përbashkët me njerëz të tjerë. Pas 24 muajve mund të zhvendoseni prej GU.
Ndonjëherë mund të zhvendoseni prej GU-së më herët. Psh nëse ju ka mbaruar procesi i azilit tuaj, besondersschutzbedürftig jeni ose punoni. Pyesni Sozialdienst.

Lidhja e strehimit


- Bei Aufenthaltsgestattung und Duldung
Nëse nuk duhet që të banoni më në GU, do të shkoni tek lidhja Anschluss Unterbringung.Ju mund të kërkoni tani një banesë private. Nëse nuk mund ta paguani qiranë e banesës, e paguan atë Sozialamt. Sozialamt paguan vetëm pak para. Nëse një banesë është shumë e shtrnjtë, ju nuk do të mundeni të banoni aty. PyesniSozialdienst, se sa lejohet të kushtojë qiraja e banesës. Ju mund të zgjidhni një banesë vetëm në qarkun tuaj të qytetit.
Nëse nuk mund të gjeni një banesë, ju jep Sozialamt juve një strehim. Juve do të merrni një letër në të cilën shkruan se në cilin komunitet duhet të banoni. Aty do të merrni një dhomë në Anschluss-Unterbringung. Nëse nuk pajtoheni me këtë, ju mund të ankoheni. Pyetni nenjë qendër për këshillime .

-Mund te shkoni ne nje qark tjetër
Nëse nuk keni leje qëndrimi, mund të jetoni vetëm në vendin ku keni ardhur në EA. Nëse dëshironi të jetoni në një qark tjetër, ju duhet të aplikoni në zyrën e imigracionit. Aplikimi quhet Umverteilungs-Antrag. Ju duhet të justifikoni pse doni të ndryshoni. Shpesh kërkesa refuzohet. Nëse Kern-Familie jeton në një qark tjetër, aplikimi shpesh pranohet. Pyetni nënjë qendër për këshillime.

- Në Aufenthaltserlaubnis
Ju mund të kërkoni një banesë. Nëse nuk mund ta paguani qiranë, atë do ta paguaj Job Center. JobCenter paguan vetëm pak para. Nëse është qiraja e banesës e shtrenjtë, ju nuk mund të banoni aty. Pyesni Sozialdienst ose Migrationsberatungs-Stelle,nqs qirajae apartamentit mund të kushtojë. Ata shpesh marrin një banese për një komunitet. Kjo do të thotë që ju lejohet të jetoni vetëm në këtë komunitet. Para se të merrni nje banese, duhet të pyetni nëse diçka është kundër tij. E kundërta është e vërtetë kur vendi është i keq për t'u integruar. Mund të jetë gjithashtu që do t'ju kërkohet vetëm me një letër. Pyete njëMigrationsberatungs-Stelle ku është.
Nëse doni të shkoni në një qark tjetër, kjo është e mundur vetem një herë. Për këtë, ju duhet të dorëzoni një kërkesë në Autoritetin e Huajve. Pyetni një Migrationsberatungs-Stelle, kur është e mundur të shkoni.
Ju gjithashtu mund të aplikoni për një Wohn-Berechtigungsschein për një banesë sociale më të favorshme.

Shpërngulja në një qark tjetër

Nëse nuk keni Aufenthaltserlaubnis, ju lejohet të banoni vetëm në qarkun e qytetit në të cilin keni ardhur pas EA-së. Nëse dëshironi të zhvendoseni në një tjetër qark ju duhet të bëni kërkesë në ministrinë e punëve të jashtme. Kërkesa quhet Umverteilungs-Antrag. Ju duhet të arsyetoni pse dëshironi të zhvendoseni. Shpesh refuzohet kërkesa. Nëse Kern-Familie juaj jeton në tjetër qark të qytetit, shpesh pranohet kërkesa. Pyesni një qendër për këshillime .

Kërkimi i banesës

Në shumë qytete në Baden-Würrtemberg është vështirë të gjeni banesë. Në faqen e internetit Fluechtlinge-willkommen.de mund ë kërkoni një komunitet për të banuar. Pyesni një qendër për këshillime , se si mund të gjeni një banesë.