Ne përdorim cookies. Duke përdorur faqen tonë të internetit, ju pranoni politikën e privatësisë

Welcome
Small topic picture

Strehimi dhe banimi

Nëse ju në Gjermani bëni një Asyl-Gesuch,duhet të banoni sëpari në një strehim të caktuar. Kjo do të thotë qëndrim vendbanimi të detyruar. Por në disa raste ju mund të banoni në tjetër banim.
Nëse e merrniAufenthaltserlaubnis mund të banoni gjithmon në një banesë private. Nëse ndroni banesën, duhet tja tregoni Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) adresën tuaj të re! Në adresën e internetit aktiv.fluechtlingsrat-bw.de gjeni një formular Vorlage.

Erstaufnahme-Stelle

Në fillim ju duhet të jeni në një Erstaufnahme-Stelle (EA) jetojnë. Ndonjëherë jetoni vetëm në një EA për një kohë të shkurtër. Ndonjëherë kërkon shumë kohë. Ju duhet të jetoni në EA për një maksimum 18 muaj. Vetëm në raste të veçanta duhet të jetosh atje më gjatë. Familjet me fëmijë nën moshën 18 vjeç duhet të zhvendosen nga EA pas 6 muajve më së voni. Sipas EA, ju duhet të shkoni në një Land-Kreis mund të lëvizin në Baden-Württemberg. Ju nuk mund të zgjidhni qarkun e vendit.
Nëse doni të shkoni në një rreth të caktuar, duhet t'i tregoni stafit të Regierungspräsidiums (RP) thoni në pritjen fillestare. Shtë më mirë të shkruani një letër kudo që të doni dhe pse doni të shkoni atje. Letra duhet të jetë në gjermanisht. Nëse keni nevojë për ndihmë, pyesni një Beratungs-Stelle.
Nëse vini nga një vend që Gjermania ka një të tillë „sicheren Herkunftsstaat“ normalisht duhet të jetoni në EA deri në fund të procedurës suaj të azilit. Kjo nuk vlen për familjet me fëmijë nën moshën 18 vjeç. Familjet me fëmijë nën moshën 18 vjeç lejohen të shpërngulen nga EA pas 6 muajsh. Gjithashtu familjet me fëmijë nën moshën 18 vjeç që vijnë nga i ashtuquajturi ""vend i sigurt i origjinës"".
Nëse keni fëmijë nën moshën 18 vjeç dhe jetoni në EA për 6 muaj, pyesni një qendër këshillimi nëse doni të dilni jashtë.

Transferimi

Pas një kohe të caktuar mund të ndroni vendbanimin nga EA. Ju do të ndëroni vendbanimin në një qark. Zakonisht ju do të hypni në një autobus aty në EA dhe do tju dërgojnë në një qark.
Terminin për transferimin do merrni perms një letrës ose do të ketë ndonjë shpallje aty në EA. Ju mund ta zgjidhni qarkun. Nëse dëshironi në një qark të caktuar, ju duhet tja tregoni këtë sa më shpejt bashkpunëtorëve të Regierungspräsidiums (RP) që në strehimin e parë. Më mire shkruani një letër se ku dëshironi të shkoni dh pse. Letra duhet të jetë shkruar në gjermanisht. Nëse keni nevojë për ndihmë pyesni një qendër për këshillime.

Gemeinschafts-Unterkunft (GU)

Në qarkun e qytetit zakonisht banoni në një Gemeinschafts-Unterkunft (GU) dhe rallë në një banesë. GU-të janë të ndryshme. Me rregullore ka dhoma me shumë shtretër. Kuzhinën dhe WC e keni të përbashkët me njerëz të tjerë. Pas 24 muajve mund të zhvendoseni prej GU.
Ndonjëherë mund të zhvendoseni prej GU-së më herët. Psh nëse ju ka mbaruar procesi i azilit tuaj, besondersschutzbedürftig jeni ose punoni. Pyesni Sozialdienst.

Lidhja e strehimit


- Me leje qëndrimi dhe tolerance
Nëse nuk keni më nevojë të jetoni në GU, ejani në akomodimin lidhës. Tani mund të kërkoni për një apartament privat. Nëse nuk mund ta paguani qiranë për këtë, ajo paguan Sozialamt. Zyra e mirëqenies sociale paguan shumë para. Nëse një apartament është më i kushtueshëm, nuk mund të lëvizni atje. Pyete Sozialdienst, sa mund të kushtojë apartamenti. Ju mund të kërkoni vetëm një apartament në rrethin tuaj.
Nëse nuk mund të gjeni një apartament, zyra e mirëqenies sociale do t'ju ofrojë strehim. Do të merrni një letër ku thuhet se në cilën komunitet duhet të kaloni. Aty do të merrni një dhomë në akomodimin lidhës. Nëse nuk pajtoheni, mund të kundërshtoni. Pyete një për këtë Beratungs-Stelle.

- Umzug in einen anderen Landkreis
Nëse nuk keni leje qëndrimi, ju mund të jetoni vetëm në rrethin në të cilin keni ardhur pas EA. Nëse doni të jetoni në një rreth tjetër, duhet të bëni një aplikim në zyrën e imigracionit. Aplikacioni quhet Umverteilungs-Antrag. Ju duhet të jepni arsye pse dëshironi të lëvizni. Kërkesa shpesh refuzohet. Nese e jotja Kern-Familie jeton në një qark tjetër, aplikacioni pranohet shpesh. Pyete një Beratungs-Stelle.

- Me leje qëndrimi
Mund të kërkoni një apartament. Nëse nuk mund ta paguani qiranë për këtë, ajo paguan Job Center. Qendra e punës paguan shumë para. Nëse një apartament është më i kushtueshëm, nuk mund të lëvizni atje. Pyete Sozialdienst ose kjo Migrationsberatungs-Stelle, sa mund të kushtojë me qira apartamenti. Ju shpesh merrni një Wohnsitz-Auflage për një komunitet. Kjo do të thotë që ju mund të jetoni vetëm në këtë komunitet. Para se të merrni lejen e qëndrimit, duhet të pyesni nëse ka diçka kundër tij. Kjo argumentohet nëse vendndodhja është e keqe për integrim. Ju gjithashtu mund t'ju kërkohet të dërgoni një letër. Pyete një Migrationsberatungs-Stelle siç e thoni më mirë.
Nëse doni të transferoheni në një kishë tjetër, funksionon vetëm ndonjëherë. Për ta bërë këtë, duhet të paraqisni një aplikim në zyrën e imigracionit. Mund të lëvizësh vetëm nëse zyra e imigracionit dhe qendra e punës thonë se mund të lëvizësh. Pyete një Migrationsberatungs-Stelle, kur mund të lëvizësh.
Ju gjithashtu mund të përdorni një Wohn-Berechtigungsschein aplikoni për një strehim të lirë shoqëror.

Shpërngulja në një qark tjetër

Nëse nuk keni Aufenthaltserlaubnis, ju lejohet të banoni vetëm në qarkun e qytetit në të cilin keni ardhur pas EA-së. Nëse dëshironi të zhvendoseni në një tjetër qark ju duhet të bëni kërkesë në ministrinë e punëve të jashtme. Kërkesa quhet Umverteilungs-Antrag. Ju duhet të arsyetoni pse dëshironi të zhvendoseni. Shpesh refuzohet kërkesa. Nëse Kern-Familie juaj jeton në tjetër qark të qytetit, shpesh pranohet kërkesa. Pyesni një qendër për këshillime .

Kërkimi i banesës

Në shumë qytete në Baden-Würrtemberg është vështirë të gjeni banesë. Në faqen e internetit Fluechtlinge-willkommen.de mund ë kërkoni një komunitet për të banuar. Pyesni një qendër për këshillime , se si mund të gjeni një banesë.