Ne përdorim cookies. Duke përdorur faqen tonë të internetit, ju pranoni politikën e privatësisë

Welcome
Small topic picture

Shërbimet sociale dhe shëndetësore

Nëse ju nuk punoni, në Gjermani merrni para prej shtetit. Këto para quhen shërbime sociale. Këto para mund të jenë të shumave të ndryshme. Mvaret prej asaj se sipas cilit ligj ju merrni para.
Me nje BÜMA, Aufenthaltsgestattung, einem Ankunftsnachweis ose nje Duldung merrni përfitime pas kësaj Asylbewerberleistungsgesetz.
Me nje Aufenthaltserlaubnis merrni shërbime sipas ligjit për punë sociale (SGB II). Aplikimin për shërbimin social duhet ta bëni tek Job Center Ju mund të aplikoni për shërbimet tuaja pasiqë ta keni marrë Anerkennungsbescheid haben. Me Aufenthaltserlaubnis ju mund të merrni edhe një kartë të sigurimit shëndetësor për trajtime mjekësore Krankenversichertenkarte für medizinische Behandlung.
PyesniMigrationsberatungs-Stelle.

Sa të holla do të marri unë?

- -në pritjen fillestare.
Në pritjen fillestare ju merrni vetëm pak të holla (54 Euro). Por ju merrni edhe një shtrat dhe ushqim. 54 eurot ose ju ua japin në dorë ose ju japin një çip-kartë. Blerjet e juaja do tju tërhiqen prej çip-kartës. Nëse nuk mund ti paguani blerjet me çip-kartën, mund të ankoheni tek beim Regierungspräsidium .Pyesni për këtë një qendër këshilluese .

[strong -në komunë dhe rrethinë.
Ju merrni të holla për ushqim,pije,veshje,këpucë dhe për mjete higjenike. Ju gjithashtu merrni të holla për kohën e lire, për bileta dhe për telefon. Një person merr 359 euro në muaj. Si çift i martuar ose si familje merrni para të përbashkëta. Sa para do të merrni varet se sa është e madhe familja. Ju nuk I merrni të gjitha parat në dorë. Ndonjëherë merrni pjesë të të hollave si Sachleistung . Ju mendoni që merrni pak para? Pyesni një eine qendër këshilluese .
.Pas 15 muajve në Gjermani ju do të merrni më shumë para.
Nëse punoni dhe fitoni para ju do të merrni më pak para prej Sozialamt.

Kujdesi shëndetësor

Nëse jeni i sëmurë, mund të shkoni tek një mjek ose një mjek. Ju duhet një Çertifikatën Shëndetësore [/text][/glossary Pyesni shërbimin social, ku merrni çertifikatën mjekësore.
Nëse keni ndonjë aksident ose keni nevojë për një trajtim të shpejtë, mund të shkoni drejtpërdrejt te një mjek/mjeke ose ne nje spital.
Ju duhet të aplikoni për disa trajtime. Pyesni shërbimin social se si e bëni këtë. Jo të gjitha shërbimet ju paguhen. Nëse ju refuzohet shërbimi dhe nëse nuk pajtoheni me këtë, mund të parashtroni kundërshtim .
Pas 15 muajve në Gjermani ju do të merrni
Kartën për Sigurimin Shëndetësor. Ju nuk keni më nevojë për një sigurim shëndetësor.
Ju mund të shkoni në Gjermani edhe tek një psikolog ose psikolge. Ka shumë psikolog dhe psikologe që i trajtojnë shumë refugjatë. Ato ndonjëherë punojnë sëbashku nëpër qëndra. Qendrat quhen BafF-Zentren. Në faqen e internetit të BafF ka një listë të të gjitha Zentrave të BafF-së .

Shkurtime të shërbimeve

Sozialamt mund tju paguan më pak para. Sozialamt duhet të ketë arsye, për tju paguar më pak. Për këtë Sozialamt duhet tju dërgoj juve një letër. Në letër duhet të shkruan edhe arsyetimi. Ju mund ti kundërshtoheni shkurtimit të shërbimit. Pyesni një qendër këshilluese .

Më shumë informacione

Më shumë informacione gjeni në faqen e internetit ProAsyl . Informacionet mund ti merrni në gjuhën gjermane dhe gjuhën angleze.