Ne përdorim cookies. Duke përdorur faqen tonë të internetit, ju pranoni politikën e privatësisë

Welcome
Small topic picture

Shërbimet sociale dhe shëndetësore

Nëse ju nuk punoni, në Gjermani merrni para prej shtetit. Këto para quhen shërbime sociale. Këto para mund të jenë të shumave të ndryshme. Mvaret prej asaj se sipas cilit ligj ju merrni para.
Me nje BÜMA, Aufenthaltsgestattung, einem Ankunftsnachweis ose nje Duldung merrni përfitime pas kësaj Asylbewerberleistungsgesetz.
Me nje Aufenthaltserlaubnis merrni shërbime sipas ligjit për punë sociale (SGB II). Aplikimin për shërbimin social duhet ta bëni tek Job Center Ju mund të aplikoni për shërbimet tuaja pasiqë ta keni marrë Anerkennungsbescheid haben. Me Aufenthaltserlaubnis ju mund të merrni edhe një kartë të sigurimit shëndetësor për trajtime mjekësore Krankenversichertenkarte für medizinische Behandlung.
PyesniMigrationsberatungs-Stelle.

Sa të holla do të marri unë?

- Në pritjen e parë
Ju merrni pak para në pranimin fillestar. Për këtë ju merrni një shtrat dhe ushqim në pritjen e parë. Ju ose i merrni paratë në të holla ose merrni një kartë çipi. Blerjet tuaja do të zbriten nga kredia në kartën e çipit. Nëse nuk mund të paguani gjëra me një kartë çipi, mund të shkoni te Regierungspräsidium ankohen. Kërkoni një Beratungs-Stelle.

- Në bashki dhe rreth
Ju merrni para për ushqim, pije, rroba, këpucë dhe artikuj higjeno. Ju gjithashtu merrni para për kohë të lirë, bileta dhe telefon. Një individ merr 354 euro në muaj. Saktësisht sa ju merrni ndryshime çdo vit. Si çift apo familje, ju merrni para së bashku. Sa ju merrni varet nga madhësia e familjes. Jo gjithmonë i merrni të gjitha paratë me para, ndonjëherë ju merrni pjesë të parave si Sachleistung. Ju mendoni se po merrni shumë pak para? Pyete një Beratungs-Stelle.
Pas 18 muajsh në Gjermani merrni pak më shumë para.
Kur punoni dhe fitoni para, merrni më pak para nga zyra e mirëqenies sociale.

Kujdesi shëndetësor

Nëse jeni i sëmurë, mund të shkoni tek një mjek ose një mjek. Ju duhet një Çertifikatën Shëndetësore [/text][/glossary Pyesni shërbimin social, ku merrni çertifikatën mjekësore.
Nëse keni ndonjë aksident ose keni nevojë për një trajtim të shpejtë, mund të shkoni drejtpërdrejt te një mjek/mjeke ose ne nje spital.
Ju duhet të aplikoni për disa trajtime. Pyesni shërbimin social se si e bëni këtë. Jo të gjitha shërbimet ju paguhen. Nëse ju refuzohet shërbimi dhe nëse nuk pajtoheni me këtë, mund të parashtroni kundërshtim .
Pas 18 muajve në Gjermani ju do të merrni
Kartën për Sigurimin Shëndetësor. Ju nuk keni më nevojë për një sigurim shëndetësor.
Ju mund të shkoni në Gjermani edhe tek një psikolog ose psikolge. Ka shumë psikolog dhe psikologe që i trajtojnë shumë refugjatë. Ato ndonjëherë punojnë sëbashku nëpër qëndra. Qendrat quhen BafF-Zentren. Në faqen e internetit të BafF ka një listë të të gjitha Zentrave të BafF-së .

Shkurtime të shërbimeve

Sozialamt mund tju paguan më pak para. Sozialamt duhet të ketë arsye, për tju paguar më pak. Për këtë Sozialamt duhet tju dërgoj juve një letër. Në letër duhet të shkruan edhe arsyetimi. Ju mund ti kundërshtoheni shkurtimit të shërbimit. Pyesni një qendër këshilluese .

Më shumë informacione

Më shumë informacione gjeni në faqen e internetit ProAsyl . Informacionet mund ti merrni në gjuhën gjermane dhe gjuhën angleze.