Ne përdorim cookies. Duke përdorur faqen tonë të internetit, ju pranoni politikën e privatësisë

Welcome
Small topic picture

Procedura e Dublinit

Shtetet europiane me Zvicrën, Islanda, Lichtenstein dhe Norvegjia janë të ashtuquajturat shtetet e Dublinit . Ato thanë që shteti I cili e bëri regjistrimin e refugjatit të parë duhet ti bëjë edhe procedurat e azilit Asyl-Verfahren . Këto rregulla i kanë përmendur shtetet Dublin-III-Verordnung genannt.
Ju nuk mund të vendosni lirisht se ku po kryhet procedura juaj e azilit.

Kush është përgjegjës?

Ju duhet ta bëni procedurën e azilit në një shtet tjetër nëse ju vërtetojnë se ju keni qenur në atë shtet tjetër. Një prove për këtë është nëse keni Vizë për atë shtet Visum , nëse keni bërë aty një Asyl-Antrag ose në jua kanë marur shenjat e gishtërinjve. BAMF-ja mund ta vërteton qëndrimin tuaj nëse keni me vete p.sh bileta treni ose fotografi te atij shteti.

Skadimi i procedurave të azilit

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) ) don te gjejë, mos ndoshta një shtet tjetër është përgjegjës për procedurat e azilit tuaj. Jua merr shenjat e gishtërinjve dhe u kërkon në databazën europiane. Gjithashtu ju pyet BAMF-ja për rrugën e arratisjes suaj. Kjo quhet Reiseweg-Befragung . Ndonjëherë BAMF ju dërgon një zarf për

Personat me lejeqëndrim në një EU-shtet tjetër

Nëse në një vend tjetër të EU keni një Anerkennung als Flüchtling ose një subsidiären Schutz atëherë nuk mund ti bëni procedurat e azilit në Gjermani. Për ju nuk do të vlej as Dublin-III-Verordnung. Ju mund të qëndroni 90 ditë në Gjermani. Nëse nuk largoheni nga Gjermania pas 90 ditëve, atëherë Gjermania mund tju dëboj në shtetin tjetër europian.

Refuzimi i Asyl-Antrag

Nëse BAMF-ja gjen dëshmi që keni me vete (bileta treni, shenja-gishtërinjsh, Asyl-Antrag[/text][/glossary, Visum, ose të ngjajshme), që keni qenur në një vend tjetër europian, do tua refuzoj Asyl-Antrag si unzulässig ab.
të papranueshëm Refuzimin do ta merni në një zarf brenda një zarfi të madh të verdh. Sipër zarfit është shkruar një datë.

Kundër refuzimit mund të bëni padi brenda një jave ose aplikim urgjent në gjykatëen administrative. Nëse e bëni më vonë se një javë nuk do të keni më mundësi tjera. .
Shkoni shpejt tek një qëndër këshilluese ose një Avokat/Avokate! Në Homepage aktiv.fluechtlingsrat-bw.de gibt es eine Vorlage für die Klage und den Antrag auf aufschiebende Wirkung.

Afatatet në procedurat e Dublinit-III

Në procedurat e Dublinit ka afate të ndryshme. Nëse Gjermania edin që një shtet tjetër është përgjegjës për azilin tuaj, atëherë ka shum pak kohë për ta kontaktuar atë shtet. Së fundmi duhet ky shtet në mes një periudhe të përgjigjet.
Pas këtyre dy periudhave Gjermania ka kohë 6 muaj për tju dëboj. Nëse pas 6 muajsh Gjermania akoma nuk ju ka dëbuar atëherë është Gjermania përgjegjëse për azilin tuaj.

Pas 6 muajve nuk ju lejohet automatikisht që të qëndroni në Gjermani. Sëpari ju duhet ti shkruani një letër BAMF-së.

Pro Asyl ka një Broshure çfarë mund të bëni (për fat të keq vetëm në gjermanisht). Ju gjithashtu mund të merrni informacion në faqen e w2eu. Informacionet i gjeni edhe në arabisht,anglisht,farsi dhe frëngjisht. .

Nëse bëni padi dhe aplikimi juaj urgjent refuzohet, atëherë keni edhe 6 muaj derisa ju kalon afati. Shkoni tek një qendër për këshillime .

Nëse qëndroni “të qetë” mund të zgjatet ky afat deri në 18 muaj. Me “të qetë” kuptohet që tek një refuzim i shpallur të mos shoni Abschiebung Pyesni një qendër për këshillime .