Ne përdorim cookies. Duke përdorur faqen tonë të internetit, ju pranoni politikën e privatësisë

Welcome
Welcome Family

Mirë se vini në Baden-Wuerttemberg,

Ju jeni në faqen e internetit „Welcome to BW“. Në faqen e internetit do të gjeni informacione mbi të jetuarit si refugjat në Baden-Württemberg. Shumë informacione janë në lidhje me situatën tuaj ligjore dhe opsionet tuaja. Situata juridike është ligjet që janë të rëndësishme për jetën tuaj si refugjat në Baden-Württemberg.
Uebfaqja u krijua nga Këshilli i Refugjatëve BW dhe organizata të ndryshme të Diakonie. Ne jemi organizata të pavarura (NGOs) dhe mbështesin refugjatët në Baden-Württemberg. Pasi projekti të përfundojë më 30 qershor 2020, kjo faqe interneti nuk do të azhurnohet më. Por ligjet ndonjëherë ndryshojnë shpejt. Prandaj, gjithmonë pyesni nëse të gjitha informacionet janë ende të azhurnuara.
Ne jemi të kënaqur që keni ardhur në Baden-Württemberg dhe ju dëshirojmë të gjitha të mirat.