Ne përdorim cookies. Duke përdorur faqen tonë të internetit, ju pranoni politikën e privatësisë

Welcome
Welcome Family

Mirë se vini në Baden-Wuerttemberg,

Ju jeni në faqen e internetit "Welcome to BW". Në faqen e internetit do të gjeni informacion mbi jetesën si refugjat në Baden-Württemberg. Shumë informata kanë të bëjnë me gjendjen tuaj ligjore dhe mundësitë tuaja. Gjendja ligjore janë ligjet që janë të r