Ne përdorim cookies. Duke përdorur faqen tonë të internetit, ju pranoni politikën e privatësisë

Welcome
Small topic picture

Hyrja dhe mbërritja në Gjermani

Mirë se vini në Gjermani!
Ju duheshte të ikni prej atdheut tuaj. Ndoshta ju kishit një arratisje të gjatë dhe të rëndë.
Ju jeni në Baden-Württemberg. Baden-Württemberg është një shtet (Land) në Gjermani. Gjermania përbëhet nga 16 shtete (Bundesländer). Në Baden-Württenberg jetojnë 11 milion njerëz. Baden-Württenberg gjendet në pjesën jug-perëndimore të Gjermanisë. Në Gjermani ju duhet të bëni një Asyl Gesuch Asyl-Gesuch und einen Asyl-Antrag Më pas ju duhet ti tregoni arsyet për arratisjen tuaj. Kjo quhet Anhörung. Shumë njerëz e quajnë intervistë fjalen Anhörung.
Pas Anhörung vendos Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF), a ju lejohet të qëndroni në Gjermani. BAMF-ja vendos gjithashtu se me cilin Status Status ju lejohet të qëndroni në Gjermani. Mund të shkon shpejt por edhe mund të zgjat shumë derisa ta caktoni Anhörung.
Shumë gjëra në Gjermani janë të komplikuara dhe të rënda për ju. Ne Einreise und Ankunft in Deutschland und Asylverfahren gjendet se cka ndodh në Gjermani në lidhje me procedurat e azilit.

Title Picture

Hyrja ne Gjermani

Pas hyrjes suaj në Gjermani ju duhet të bëni një Asyl-Gesuch dhe një Asyl-Antrag. Nëse nuk e bëni këtë atëherë jeni duke qëndruar ilegalisht në Gjermani. Kjo është një vepër penale.break/] Për të bërë një Asyl-Gesuch dhe një Asyl-Antrag, duhet të shkoni tek një Erstaufnahme-Stelle (EA). Nëse ju kontrollon policia para se të keni qenur tek Erstaufnahme-Stelle, atëherë ju thuani që dëshironi të bëni azil..

Erstaufnahme-Stelle dhe strehime

Së pari ju duhet të shkoni në një Erstaufnahme-Stelle (EA). Pyesni një qëndër këshillimi , se ku ndodhet EA më e afërt. Në EA e bëni Asyl-Gesuch juajin. Sëpari ju duhet të banoni në një EA. Më pas ndoshta mundemi të ndroni vendbanimin. Më shumë informacione mund të gjeni Unterbringung und Wohnen.
Nëse ju lejohet që të banoni në EA Landkreis (Qark) atëherë nuk ju lejohet të largoheni Residenz-Pflicht.
Nëse ju duhet ndihmë ose informacion, pyesni një qendër këshilluese . In Unterbringung und Wohnen mund të gjeni më shumë informacione në lidhje me Erstaufnahme-Stelle (EA).

Regjistrimi si kërkues/e azili

Nëse dëshironi të bëni azil, do të merrni një të parë „ Certifikata e regjistrimit si azilkërkues (BÜMA) “ ose një „Ankunftsnachweis“. Ju atëherë jeni legal në Gjermani. Autoritetet do të marrin shenjat tuaja të gishtërinjve, do të bëjnë një fotografi prej jush dhe do të kërkojnë të dhënat tuaja. Autoritetet gjithashtu kërkojnë ID tuaj dhe mund ta kërkojnë atë. Nëse keni një celular me vete, autoritetet mund ta heqin atë nga ju. Pastaj ajo kërkon prova se cili vend është vendi i saj i lindjes. Autoritetet do t'ju kthejnë më vonë celularin. Nëse keni një kartë identiteti, duhet ta dorëzoni.
Ndonjëherë autoritetet humbasin kartat e tyre të identitetit. Bëni një kopje të ID tuaj dhe thoni që dëshironi konfirmim. Ju keni të drejtë të merrni konfirmim.
Më vonë mund të kërkoni azil. Ndonjëherë kërkon një kohë të shkurtër dhe nganjëherë një kohë shumë të gjatë. Atëherë do të merrni një ID tjetër. Në Das Asylverfahren merrni më shumë informacione rreth procedurës së azilit.

Më shumë informacione

Më shumë informacione gjeni ne faqen e internetit www.w2eu.info. Informacionet i gjeni në arabisht, farsi, frëngjisht dhe anglisht