Ne përdorim cookies. Duke përdorur faqen tonë të internetit, ju pranoni politikën e privatësisë

Welcome
Small topic picture

Si funksionojnë procedurat e azilit?

Në procedurat e azilit Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) (BAMF) vendos a ju lejohet të qëndroni në Gjermani dhe se cilin status do ta keni. Për atë një parapregaditje e mire është shumë me rëndësi!

Asyl-Antrag

Sëpari ju duhet të shkoni në një Erstaufnahme-Stelle (EA). Pyesni një Asyl-Gesuch. Më vonë mund të bëni një Asyl-Antrag. Kjo mund të zgjasë pak, por mund të zgjasë edhe shum.
Asyl-Antrag duhet ta bëni te Bundesamt für Migration und Flüchtlinge(BAMF). Nëse banoni në EA do të merni terminin për Asyl-Antrag në një zarf ose do të jetë e shënuar në një listë që qëndron e varur aty në EA. Pyetni die Beratung in der Erst-Aufnahme. Nëse ju banoni Gemeinschafts-Unterkunft (GU), do ta merni terminin tuaj në një zarf.break/] Ju duhet të shkoni në terminin. Nëse smund të shkoni në termin (psh. për arsye se jeni i/e sëmurë), flisni me ndonjë qendër këshilluese .
Nëse e bëni Asyl-Gesuch tuajin duhet ti tregoni të dhënat e juaja personale. Të dhënat personale janë informacione rreth jush. P.sh emri juaj, datëlindja juaj dhe kombësia juaj. BAMF-ja bën edhe një pyetësor për rrugë udhëtimin.
Nëse e keni bërë një Asyl-Antrag do të merni ju Aufenthaltsgestattung.

Pyetsori për rrugëudhëtimin

Shpesh duhet të thuash se si arritët në Evropë dhe Gjermani. Kjo do të thotë studim i rrugës së udhëtimit. Ndonjëherë BAMF gjithashtu ju dërgon një letër me shkrim Reiseweg-Befragung. Ju gjithashtu mund të thoni atje pse nuk doni të ktheheni në një vend tjetër evropian. Dhe mund të thuash atë që përjetove atje.
Ju nuk mund të qëndroni në anketën e rrugës së udhëtimit. Nëse nuk mbani mend saktësisht, duhet të thoni kështu.
Procedura e azilit kryhet në Gjermani nëse BAMF nuk ka asnjë dëshmi të qëndrimit tuaj në një vend tjetër. Mund të merrni më shumë informacione në Das Dublin-Verfahren.

Anhörung

Në seancë, duhet të tregoni arsyet e arratisjes tuaj. Shumë njerëz thonë intervistë për të dëgjuar.

Seanca dëgjimore është shumë e rëndësishme. Përgatituni mirë për dëgjimin. Ekziston një broshurë në faqen kryesore asyl.net dhe një film në faqen kryesore asylindeutschland.de. Pyete një Beratungs-Stelle dhe thoni që keni nevojë për ndihmë në dëgjim.

Es mund të shkojë shpejt ose të marrë një kohë të gjatë për të dëgjuar.
Pas dëgjimit, BAMF vendos nëse mund të qëndroni në Gjermani. BAMF gjithashtu vendos se cili Status Ju mund të qëndroni në Gjermani.
Nëse jetoni në EA, do të merrni datën për dëgjimin në një letër ose datat do të jenë në një listë që varet në EA. Ndonjëherë seanca dëgjimore bëhet menjëherë pas kërkesës për azil. Bëni këshilla në Erst-Aufnahme. Nëse jeni në një Gemeinschafts-Unterkunft (GU) live, ju do të merrni takimin për seancën dëgjimore në një letër. Gjithmonë duhet të jesh në seancën dëgjimore në 8 të mëngjesit. Sidoqoftë, seanca mund të jetë më vonë. Mund të qëndroni në EA një natë para seancës dëgjimore. Shpenzimet e udhëtimit për dëgjimin paguhen. Pyete atë Sozialamt.
Ju duhet të shkoni në takim. Nëse nuk mund të shkoni në takim (për shembull sepse jeni i sëmurë), bisedoni me një Beratungs-Stelle.

Përgatitja për dëgjim
Seanca dëgjimore është shumë e rëndësishme. Përgatituni mirë për dëgjimin. Ekziston një broshurë në faqen kryesore asyl.net dhe një film në faqen kryesore asylindeutschland.de. Ju mund të gjeni një listë të pyetjeve që bëhen shpesh në seancë hier. Por mbani në mend se këto janë vetëm shembuj të pyetjeve të zakonshme. Mund të bëhen pyetje të tjera. Shtë më mirë të bëni një takim me një Beratungs-Stelle i cili do të diskutojë nga afër seancën dëgjimore me ju. Sepse dëgjimi është i vështirë. Por është përgjegjësia juaj të thoni gjithçka që është e rëndësishme në seancë. Edhe nëse nuk pyeteni direkt. Thuaj çfarë ndodhi me ju në vendin tuaj dhe pse jeni në rrezik nëse ktheheni.

Procedura e shpejtë “Vendet e sigurta të origjinës“
Qeveria gjermane i quan disa vende "vende të sigurta të origjinës". Shqipëria, Bosnje-Hercegovina, Gana, Kosova, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi, Senegali dhe Serbia aktualisht janë "vende të sigurta të origjinës". Mund të merrni më shumë informacione në Informationen für Personen aus „sicheren Herkunftsländern“.
BAMF shpesh bën një procedurë të shpejtë të azilit për njerëzit nga "vendet e sigurta të origjinës". BAMF do t'ju refuzojë shpejt. Përgatituni mirë për dëgjimin! Shkoni shpejt në një Beratungs-Stelle!

Vendimi

Pas Ahörung mund të zgjasë shkurt ose gjatë derisa ta merni Vendimin.
Pas Ahörung mund të zgjasë shkurt ose gjatë derisa ta merni Vendimin. Nëse merni zarfin me vendimin pyesni në qëndrën këshilluese . Nëse nuk ju pëlqen vendimi mund të ankoheni tek gjykata administrative. Më shumë inormacione mund të gjeni Nach der Ablehnung des Asyl-Antrags – Rechtshilfe und weitere Perspektiven, Aufenthaltsbeendigung und Abschiebung und Anerkennung des Asyl-Antrags.

Nëse ju refuzohet Asyl-Antrag kjo nuk do të thotë automatikisht që kjo çështje ka përfunduar.

Njoftimi i refuzimit do tju vjen në një zarf me njgjyrë të verdhë. Në zarf shkruan një datë. Zarfi është shumë i rëndësishëm. Ruajeni zarfin.
Zakonisht keni kohë vetëm një javë të ankoheni Nëse ankoheni më vonë I humbni mundësit për procedura ligjore.

Zgjatja e procedurave të azilit

Ndonjëherë kërkon kohë derisa të mund të kërkoni azil. Ndonjëherë duhet shumë kohë për të pasur një seancë dëgjimore ose vendim.
Nëse dëshironi që ajo të shkojë më shpejt, nuk mund të bëni shumë. Sidoqoftë, ju mund t'i shkruani një letër BAMF dhe të pyesni se sa kohë do të zgjasë. Nëse BAMF nuk ju përgjigjet, mund të telefononi gjithashtu. Shkoni tek një Beratungs-Stelle. Ndonjëherë është mirë për ju nëse procedura e azilit zgjat shumë kohë. Ndoshta mundeni Perspektiven krijoni krahas procedurës së azilit.

Më shumë informacione

Më shumë informacione gjeni ne faqen e internetit w2eu. Informacionet i gjeni në arabisht, farsi, frëngjisht dhe anglisht