Koristimo kolačiće. Koristeći naš sajt, prihvatite pravila privatnosti.

Welcome
Small topic picture

Kako funkcioniše proces zahteva za azil?

U procesu zahtevanja azila Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) odlučuje ostajete li u Nemačkoj i koji status dobijate. Zato je dobra priprema veoma važna! Proces zahteva da azil ponekad traje kratko, a ponekad veoma dugo vremena.

Asyl-Antrag

Prvo morate ići do Erstaufnahme-Stelle (EA). Pitajte savetovalište gde možete pronaći sledeći EA. U EA-u napravite Asyl-Gesuch. Kasnije se možete prijaviti za Asyl-Antrag. Ovo ponekad traje kratko, a ponekad veoma dugo vremena.
Morate napraviti Asyl-Antrag u Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF). Ako živite u EA dobićete termin za Asyl-Antrag u pismu, ili će termini biti na popisu u EA. Pitajte savetovalište u Erst-Aufnahme. Ako živite u Gemeinschafts-Unterkunft (GU), dobićete termin za Asyl-Antrag u pismu.
Treba da idete na sastanak. Ako ne možete da idete (npr. Zato što ste bolesni.) treba da pričate sa savetovalište.
Ako napravite Asyl-Antrag, treba da kažete svoje lične podatke. Lični podaci su informacije o Vama. Na primer Vaše ime, datum rođenja i Vaša nacionalnost. BAMF će Vas takođe pitati o vašem putu dolaska.
Nakon što završite sa Asyl-Antrag-om, dobićete Aufenthaltsgestattung.

Pitanja o ruti dolaska

Često morate reći, kako ste došli u Evropu i Nemačku. Ovo se zove upitnik o ruti dolaska. Ponekad Vam BAMF šalje pismo za schriftlichen Reiseweg-Befragung. Možete takođe reći zašto se ne želite vratiti u drugu državu. Možete reći i šta ste preživeli tamo. Proces traženja azila se radi u Nemačkoj u slučajevima kada BAMF nema nikakav dokaz o Vašem boravištu u drugoj državi.
U upitniku o ruti dolaska ne smete lagati. Ako se ne sećate nečega, morate to da kažete.
Više informacija možete da pronađete u poglavlju 3.

Anhörung

Na Anhörung-u, morate reći razlog Vašeg bega. Mnogi Anhörung nazivaju intervju.

Anhörung je veoma važan. Pripremite se dobro za Vaš Anhörung. Brošura se nalazi na početnoj stranici asyl.net kao i film, takođe na početnoj stranici asylindeutschland.de. Pitajte savetovalište i kažite da trebate pomoć za Anhörung.

Može trajati kratko ili dugo dok ne dobijete vaš Anhörung.
Nakon Anhörung-a BAMF će odlučiti možete li ostati u Nemačkoj. BAMF takođe odlučuje koji Status ćete imati u Nemačkoj.
Ako živite u EA dobićete termin za Anhörung u pismu, ili će termini biti na popisu u EA. Pitajte Beratung u Erst-Aufnahme. Ako živite u zajedničkom smeštaju dobićete termin za Anhörung u pismu. Uvek morate biti na Anhörung-u u 8 ujutru. Moguće je da će Anhörung biti kasnije. Možete prespavati u EA noć pre Vašeg Anhörung-a. Putni troškovi do Vašeg Anhörung-a će biti pokriveni. Pitajte Sozialamt.
Morate ići na zakazani termin. Ako ne možete da stignete na zakazani termin (npr. Ako ste bolesni.), obratite se savetovalište.

Pripreme za Anhörung
Anhörung je veoma važan. Pripremite se dobro za Anhörung. Brošura se nalazi na početnoj stranici asyl.net kao i film, takođe na početnoj stranici asylindeutschland.de. Pitajte savetovalište i recite da trebate pomoć za Anhörung.

Ubrzani proces za „sigurne zemlje porekla“
Nemačka Vlada neke države zove „sigurne zemlje porekla“. Albanija, Bosna i Hercegovina, Gana, Kosovo, Makedonija, Crna Gora, Senegal i Srbija su trenutno „sigurne zemlje porekla“. Više informacija je dostupno u poglavlju 13.
Često će BAMF napraviti brz proces traženja azila za ljude iz „sigurnih država porekla“. BAMF Vas želi odbiti brzo. Dobro se pripremite za vaš Anhörung! Idite do savetovalište što je pre moguće.

Odluka

Nakon Anhörung-a, može potrajati kratko ili dugo vremena dok ne dobijete odluku.
Ako dobijete pismo sa odlukom, pitajte Savetovalište. Ako je odluka loša za vas, imate pravo da se žalite Administrativnom sudu. Više informacija je dostupno u poglavljima 5, 6 und 7.

Ako Vaš Asyl-Antrag bude odbijen, to ne znači da ćete automatski biti deportovani.

Obaveštenje o Vašem odbijanju će doći poštom u žutoj koverti. Na koverti će se nalaziti datum. Koverta je veoma važna. Zadržite kovertu.
Ponekad imate samo sedam dana za žalbu. Ako se žalite prekasno, nećete imati šanse za sudski proces.

Dugotrajni proces traženja azila

Ponekad je potrebno mnogo vremena dok ne budete bili u mogućnosti da napravite Vaš Asyl-Antrag. Ponekad je potrebno mnogo vremena do Vašeg Anhörung-a ili odluke.
Ako to želite ubrzati, ne postoji mnogo toga što biste mogli uraditi. Ipak možete napisati pismo BAMF-u i upitati koliko dugo će još trajati. Ako Vam BAMF ne odgovori, takođe ih možete nazvati. Idite do Savetovalište. Ponekad je dobro što Vaš proces traženja azila zahteva mnogo vremena. Možda biste mogli razmisliti o drugim opcijama osim Vašeg procesa traženja azila.

Više informacija

Više informacija možete dobiti na web-stranici w2eu. Informacije su dostupne na arapskom, engleskom, persijskom i francuskom jeziku.