Koristimo kolačiće. Koristeći naš sajt, prihvatite pravila privatnosti.

Welcome
Small topic picture

Priznavanje Asyl-Antrag

Čestitamo. Imate priznanje. Ako imate priznanje u Nemačkoj, dobićete Anerkennungsbescheid. Anerkennungsbescheid je pismo od Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) u kojem ćete pronaći sve važne informacije. Štaviše, dobićete pasoš od Ausländerbehörde. U Nemačkoj postoje 4 različite vrste priznanja. Naziv priznanja koje imate se nalazi u Vašem Anerkennungsbescheid.
Sada imate više prava nego pre. Ako Vam treba savetovanje, možete ići do Migrationsberatungs-Stelle.

Vrste priznanja

U Nemačkoj postoje 4 različite vrste priznanja. Koju vrstu priznanja imate možete videti u Vašoj Anerkennungsbescheid.

Priznanje azila i izbegličkog statusa
Ako dobijete priznanje azila ili izbegličkog statusa, dobićete Aufenthaltserlaubnis i blauen Flüchtlingspass. Dobićete Aufenthaltserlaubnis za 3 godine. Nakon toga će BAMF proveriti da li zadovoljavate uslove za Aufenthalts-Erlaubnis. Ako još zadovoljavate uslove za Aufenthaltserlaubnis nakon 5 godina, imaćete pravo na Niederlassungs-Erlaubnis. To je moguće samo u slučaju da imate posao, stan i da dobro vladate nemačkim jezikom. U slučaju da imate priznat izbeglički status možete već nakon tri godine dobiti stalnu boravišnu dozvolu (tzv. ""Niederlassungs-Erlaubnis""). To je moguće samo u slučaju ako dobro vladate nemačkim jezikom i ako ne primate socijalnu pomoć Ponekad možete da dobijete dozvolu naselja nakon tri godine. Obratite seMigrationsberatungs-Stelle tj. nadležom savetovalištu za migrante.Ako imate obaveštenje o priznanju, možete zahtevati spajanje porodice.

Morate napraviti zahtev u roku od 3 meseca! Posavetujte se sa Migrationsberatungs-Stelle.


Dok ne budete mogli sami da zarađujete, primaćete novac od Job Center. Čim dobijete obaveštenje o priznanju, treba da idete do JobCenter i da se prijavite za Sozialleistungen. Možete/morate napraviti Integrationskurs. Ako imate problema, pitajte Migrationsberatungs-Stelle.

Međunarodna supsidijarna zaštita
Ako dobijete međunarodnu subsidiären Schutz, dobićete Aufenthaltserlaubnis za 1 godinu.Nakon toga, Aufenthaltserlaubnis može biti produženo za 2 godine. Nećete dobiti plavu izbegličku ličnu kartu.
Trenutno ne možete napraviti zahtev za spajanje porodice.
Dok ne budete mogli sami da zarađujete, primaćete novac od JobCenter. Čim dobijete obaveštenje o priznanju, treba da idete do JobCenter i da se prijavite. Možete/morate napraviti *Integrationskurs. Ne možete se jednostavno preseliti. Ako poželite da se preselite, idite do Migrationsberatungs-Stelle.

Mogućnosti podizanja tužbe

Možete se žaliti protiv odluke BAMF-a Upravnom sudu. Ponekad tužba ima smisla. Važno je da donesete tu odluku što pre moguće. Često treba da se žalite u roku od 2 sedmice. Nakon toga, nećete imati mogućnosti da to uradite. Pitajte Migrationsberatungs-Stelle da li ima smisla da se žalite. Ako odlučite da podignete žalbu, trebaće Vam advokat.

. Nije moguće da izgubite Vaš trenutni status boravišta podizanjem tužbe.

Spajanje porodice

Ako imate priznanje azila ili izbegličkog statusa, imate pravo dovesti Vašu užu porodicu u Nemačku.

Morate napraviti zahtev u roku od 3 meseca od dobijanja obaveštenja o priznanju.


Morate napraviti zahtev za spajanje porodice uz poštivanje zahtevnih rokova. Zahtev se mora napraviti u ambasadi Vaše države ili susedne države i u uredu za strance. Pitajte neko savetovalište za migrante.
Ako dolazite iz Sirije, ovde je web-stranica za pravljenje ovog zahteva. Stranica je na arapskom i nemačkom. Morate ištampati sve obrasce sa web-stranice na kraju i poslati ih poštom ili faksom u Nemačku ambasadu.
Ako uživate međunarodnu subsidarnu zaštitu (tzv. subsidiärer Schutz) moguće je da dovedete vašu porodicu iako je to dosta teško. Raspitajte se po toj temi kod nadležnog savetovališta za migrante.

Integracioni kurs

Sada možete uraditi integracioni kurs. Ako pričate samo malo nemačkog, morate odraditi integracioni kurs. Kurs ne košta ništa, ako primate novac od JobCenter. Pitajte Savetovalište gde možete pronaći integracioni kurs.

Produženje boravišta

U Vašem pasošu piše koliko Vaš boravak traje. Kada vreme istekne, BAMF će proveriti hoće li Vaš pasoš biti produžen. Proveriće da li razlozi za produženje još postoje. Štaviše, BAMF će proveriti imate li drugih razloga da ostanete u Nemačkoj.
Nakon 5 godina možete takođe da dobijete stalni boravak za zemlje evropske unije tako da možete da živite i radite u bilo kojoj drugoj zemlji članici evropske unije. Zato vam je potrebno dobro znanje njemačkoj jezika, posao i stan. Pre toga je samo u vrlo retkim slučajevima moguće da se preseli u neku drugu zemlju, članicu evropske unije. Ako imate boravišnu dozvolu, možete se prijaviti za nemačko državljanstvo, ako ispunjavate još neke uslove. Ako imate pitanja, idite do Migrationsberatungs-Stelle.