Koristimo kolačiće. Koristeći naš sajt, prihvatite pravila privatnosti.

Welcome
Small topic picture

Ulazak i dolazak u Nemačku

Dobrodošli u Nemačku!
Morali ste da pobegnete iz Vaše domovine. Verovatno ste imali dugačak i težak put.
Vi ste u Baden-Vurtembergu. Baden-Vurtemberg je savezna pokrajina u Nemačkoj. Nemačka ima 16 saveznih pokrajina. Jedanaest miliona ljudi živi u Baden-Vurtembergu. Baden-Vurtemberg se nalazi na jugo-zapadu Nemačke. U Nemačkoj treba da zatražite Asyl-Gesuch i Asyl-Antrag. Kasnije treba da kažete razloge Vašeg bega. To se zove Anhörung [Verlinkung in Kapitel 2, Anhörung]. Mnogi Anhörung zovu intervju.
Nakon Anhörung Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) će se odlučiti da li Vam je dopušteno da ostanеte u Nemačkoj. BAMF odlučuje sa kojim ćete Status da ostanete u Nemačkoj. Može ići brzo, ali može i da prođe određeno vreme dok ne dobijete Vaš Anhörung.
Mnoge stvari su komplikovane i teške za Vas u Nemačkoj. U poglavlju 1 i 2 je opisano sve što se dešava sa Vašim procesom traženja azila u Nemačkoj.

Title Picture

Ulaz

Nakon ulaska morate tražiti Asyl-Gesuch i Asyl-Antrag. Ako to ne uradite, bićete u Nemačkoj ilegalno. Ovo je zločin.
Da biste potražili Asyl-Gesuch i Asyl-Antrag, morate da idete do Erstaufnahme-Stelle (EA). Ako budete iskontrolisani od strane policije pre nego što dođete do Erstaufnahme-Stelle, kažite da želite da tražite azil.
Možete dobiti kaznu za „ilegalan ulaz“. Ako primite pismo sa kaznom, idite u savetovalište.

Erstaufnahme-Stelle (EA) i ostala skloništa

Prvo treba da idete do EA. Pitajte savetovalište, gde je sledeći EA. U EA, možete napraviti svoj Asyl-Gesuch. Prvo treba da živite u EA. Posle možete da se preselite. Više informacija u poglavlju 11.
Kada živite u EA, nije Vam dozvoljeno otići iz Landkreis. Ovo se zove Residenz-Pflicht.
Za više informacije na zahtev za rezidenciju u EA, pitajte Beratungs-Stelle. U poglavlju 11 možete pronaći više informacija o Erstaufnahme-Stelle.

Registracija kao tražilac azila

Ako želite da se prijavite za azil, prvo dobijate „Bescheinigung über die Meldung als Asylsuchende/r (BÜMA)“ ili „Ankunftsnachweis“. Sa tim, Vi ste legalno u Nemačkoj. Vlasti moraju da uzmu Vaše otiske prstiju, slikaju Vas i pitaju za Vaše podatke. Vlasti takođe mogu da zatraže Vašu ličnu kartu i da Vas pretraže/ispitaju. Ako imate mobilni telefon, vlasti mogu ga oduzeti. Ona onda traži dokaze koja zemlja je vaša domovina.Nakon pretrage vam će biti vraćen mobilni telefon. Ako imate ličnu kartu, potrebno je da je predate.
Ponekad vlasti mogu da izgube Vašu ličnu kartu. Napravite kopiju Vaše lične karte i kažite da želite potvrdu. Imate pravo da dobijete potvrdu.
Kasnije možete da se prijavite za Asyl-Antrag. Ponekad ovo traje kratko, a ponekad vrlo dugo. Tada dobijate drugu ličnu kartu. U poglavlju 2 ima više informacija o procesu za dobijanje azila.

Više informacija

Više informacija možete dobiti na stranici www.w2eu.info. Informacije su dostupne na arapskom, perzsijskom, francuskom i engleskom jeziku.