Koristimo kolačiće. Koristeći naš sajt, prihvatite pravila privatnosti.

Welcome
Small topic picture

Dablinski proces

Evropske države uključujući Švajcarsku, Island, Linhenštajn i Norvešku su takozvane Dublin-Länder. Kažu da koja god država registruje izbeglicu prva, ta će država morati da uradi Asyl-Verfahren. Ova regulacija je nazvana Dublin-III-Verordnung.
Vi ne možete odlučiti gde će se Vaš proces zahteva za azil odvijati.

Ko je odgovoran?

Moraćete napraviti Vaš proces traženja azila u drugoj državi EU ako može biti dokazano da ste prvo bili u toj državi. Dokaz je kada imate Visum za državu, i napravili ste Asyl-Antrag tamo ili su Vaši otisci prstiju uzeti tamo. BAMF može potvrditi Vaš boravak u drugoj državi ako npr. poseduje vozne karte ili Vaše slike iz te države.

Tok Dublinskog Procesa

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) želi saznati da li je druga država odgovorna za Vaš proces zahteva azila. Uzeće Vaše ostike prstiju i proveriti evropsku bazu podataka. Pored ovoga, BAMF će Vas pitati o Vašoj ruti bega. Ovo se naziva Reiseweg-Befragung. Ponekad će Vam BAMF takođe poslati pismo za schriftlichen schriftlichen Reiseweg-Befragung. Na istrazi rute bega možete reći zašto se ne želite vratiti u odgovornu državu. Recite im šta ste preživeli tamo.Proces zahteva za azil će se odvijati u Nemačkoj, ako BAMF ne bude mogao pronaći dokaze da ste boravili u drugoj državi. Ne smete lagati na istrazi rute bega. Ako se ne možete u potpunosti setiti svega, morate im to reći.

Spajanje Porodica (Artikel 8-12 Dublin-III-Verordnung)

Tokom Dablinskog-III-procesa možete da dovedete Vašu porodicu u Nemačku ako se nalazi u drugoj Dublin državi. Takođe, možete ići Vašoj porodici u posetu, u drugu Dublin državu.Svi vi morate postaviti zahtev za azil kao i da se prijavite za spajanje porodice, tzv.Familien-Nachzug preko Dublin-Referat. Pitajte Savetovalište. Ako se vaša porodica nalazi u Grčkoj, obratite se nadležnom savetovalištu Equal Rights. Ovo je organizacija koja pomaže izbegla lica u Grčkoj.

Odbijanje zahteva za azil

Ako BAMF dokaže (vozne karte, otisci prstiju, Asyl-Antrag, Visum ili slično) da ste bili u drugoj državi, Vaš Asyl-Antrag će se smatratiodbijenim.
Odbijanje Vašeg Asyl-Antrag-a će doći u pismu, u velikoj žutoj koverti. Na koverti će se nalaziti datum.

Možete podneti tužbu i hitnu žalbu na odbijanje u roku od nedelju dana, u Upravnom sudu. Ako to uradite prekasno, nećete više imati šanse. Idite do Savetovalište što pre moguće ili do advokata/advokaticeili kod nadležnog ""Verwaltungs-Gericht"" (Upravni sud).Na početnoj stranici aktiv.fluechtlingsrat-bw.de se nalazi šablon za tužbu i Antrag auf aufschiebende Wirkung.

Rokovi Dablinskog-III-procesa

U Dablinskom procesu postoji više različitih rokova. Ako Nemačka zna da je druga država odgovorna za Vaš proces zahteva za azil, tada Nemačka ima jako malo vremena da kontaktira tu državu. Zatim, ova država mora da odgovori u određenom roku.
Nakon ova dva roka, Nemačka ima rok od 6 meseci da Vas deportuje. Ako niste bili deportovani u roku od 6 meseci, Nemačka će biti odgovorna za Vaš proces zahteva za azil.

Nije Vam dopušten automatski boravak u Nemačkoj nakon tih 6 meseci. Prvo morate da pošaljete pismo BAMF-u.


Pro Asyl ima dobru Broschüre o tome šta možete uraditi (nažalost samo na nemačkom jeziku).Više informacija je dostupno na straniciw2eu. Informacije su dostupne na arapskom, engleskom, perzijskom i francuskom.

Ako podnesete tužbu i Vaša hitna žalba bude odbijena imate 6 meseci do kraja sledećeg roka. Idite do Savetovalište.

Ako se skrivate, ovaj rok traje 18 meseci. Ako se skrivate, na primer, niste prisutni na Vašem prethodno pomenutom deportovanju. Pitajte Savetovalište.