Ne përdorim cookies. Duke përdorur faqen tonë të internetit, ju pranoni politikën e privatësisë

Welcome
Small topic picture

Kushtet për lejeqëndrim dhe dëbimi

Asyl-Verfahren juaji në Gjermani ka mbaruar. Gjermania dëshiron që ju të ikni. Nëse ju nuk ikni Gjermania do tju dëboj. Planifikoni hapat e juaja për mëtutje. Informohuni. Mos lejoni që tju detyrojnë. Ekzistojnë qëndra këshilluese Beratungs-Stellen që mund tju ndohmojnë. Nëse dëshironi të ikni ose nuk keni ndonjë mundësi tjetër, pyesni një qendër këshilluese për kthim.

Qendra këshilluese për kthim

Nëse dëshironi që të ikni ose nuk keni mundësi të tjera, pyesni një qendër këshilluese për kthim. Kjo qendër ju informon për hapat tuaja të ardhëshme. Ndonjëherë mund të merrni para nga kjo qendër për të ikur nga Gjermania. Në faqen e internetit integplan.de . gjeni një listë me emrat e qendrave këshilluese për kthim. Ndonjëherë informojnë për ikjen edhe qendër të pavarur për këshillime .

Largim vullnetar

Një largim vullnetar shpeshherë është më I mirë se një dëbim.
-Gjermania i paguan shpenzimet e udhëtimit.
-Ndonjëherë ju jepen disa para. Pyesni një qendër këshilluese për kthim. .
-Shpesh nuk ju japin ose ju japin një Wiedereinreisesperre të shkurt për në Gjermani. Pyesni qendrën këshilluese për kthim. .
Tregohuni autoriteteve të huaja, që e planifikoni ikjen tuaj. Atëherë nuk ju dëbojnë ministria e puneve te jashtme.

Dëbimi

Dëbimi nuk ju vjen me njoftim.
Në faqen e internetit aktionbleiberecht.de mund ti gjeni informacionet më të rendësishme për dëbimin.

Nëse dëboheni do të merrni një vulë në letërnjoftim. Ju do të merrni një ndalesë për rihyrje për shumë vite. Para se tju lejohet që të hyni përsëri në Gjermani duhet ti paguani parat për dëbimin tuaj.
Nëse jeni sëmurë shumë ose jeni në spital, ndonjëherë nuk lejohet që të dëboheni.
Nëse policia ju merr juve të holla duhet tju jep juve një dëshmi për atë. Kërkoni policies që tju jep një dëshmi. Më së miri paraqitjuni shokëve nëse dëboheni.
Në aeroplan vendos piloti a dëshiron të fluturoj. Kështu që nëse nuk dëeshironi që të dëboheni atëherë tregoheni këtë. Ndoshta ju ndihmon piloti ose udhëtarët e tjerë. Në faqen e internetit, nodeportation.antira.info und w2eu.info und Oplatz mund të gjeni më shumë informacione.
Në disa qytete ka njerëz që ju ndihmojnë nëse nuk dëshironi që të dëboheni. Për këto njerëz pyesni një qendër për këshillime

Pasojat tek “të qëndruarit heshtur”

Nëse nuk jeni të pranishëm gjatë dëbimit tuaj, sigurisht që policia do të mundohet që përsëri tju dëbojë. Pyesni një qendër për këshillime .
Ndonjëherë nuk do të merrni më para. Policia ndonjëherë mund tju arestojë. Në rastin më të keq ju mund të mbeteni në burgun e të dëbuarve derisa tju dëbojnë nga Gjermania. Pyesni një qendër për këshillime ose një avokat/një avokate.

Ilegaliteti

Nëse qëndroni në Gjermani me letërnjoftim që i ka kaluar afati, atëherë kjo në Gjermani quhet qëndrim ilegal. Nuk do të merrni më para. Ju shpesh nuk do të merrni para as për trajtimin e sëmundjeve. Për këto raste i keni die Mjekët, qendra për këshillime , shkollat dhe personat privat nuk duhet tua paraqisni policisë. Kërkoni përkrahje. Jeta pa dokumenta është shumë e rëndë dhe nuk ju ofron perspektiva!

Më shumë informacione

Më shumë informacione gjeni në faqen e internetit w2eu. Informacionet mund ti gjeni në arabisht,anglisht,farsi dhe frengjisht.