Користимо колачиће. Користећи наш сајт, прихватите правила приватности.

Welcome
Small topic picture

Свакодневна оријентација и слободно време

Постоји много помоћи око оријентације у Немачкој. Једна од њих је RefugeeGuide. RefugeeGuide је доступан на 17 језика. Садржи информације о свакодневном животу у Немачкој и начину живота.
ПитајтеEhrenamtliche или други Саветовалиште o томе шта можете радити у Вашем месту боравка.

Религија

У Немачкој влада верска слобода. То значи да ви самостално одлучујете којој ћете религији припасти или се нећете нити једној прикључити. Скоро свуда налазите цркве, џамијеи друге врсте богомоља. Упитајте[линк][хреф]де/wиллкоммен/бератунгсстеллен#цонтентБоx[/хреф][теxт] неко саветовалиште дали постоји неко ваше верско средиште у вашој близини. Унутар једне религије постоји много групација и разних струја. Важно је, да се кроз разговоре са другим особама и информисањем кроз интернет одлучите и информишете пре него што се некој од група прикључите. Нажалост постоје верске групације које спремне да искориштавају људе у своје сврхе. Неке обећавају избеглицама многе предности - нпр. помоћ при добијању азила ако постанете њихов члан. Молимо вас да се управо због тога унапред информишете и да будете опрезни. Недајте да вас неко под притиском приволи да се прикључите некој религиозној групи.