Ҫerezler kullanıyoruz. Web sitemizi kullanarak, gizlilik politikasını kabul etmiş bulunuyorsunuz.

Welcome
Small topic picture

İltica başvurusunun reddedilmesinden sonra – hukuki yardım ve başka perspektifler

Asyl-Antrag maalesef reddedildi. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) sığınma nedenlerinizin yeterli olmadığını söylüyor. Veya BAMF gerçeği söylemediğinizi söylüyor. Ret kararına karşı idari mahkemede dava açabilirsiniz.
İltica başvurusu reddedilirse, sizin derhal
sınır dışı edileceğiniz anlamına gelmez.

Ret çeşitleri

Almanya'da 3 çeşit ret kararı bulunmaktadır.Ablehnungs-Bescheid bölümünde, hangi çeşit ret kararı aldığınız yazmaktadır.
Ret kararı posta yoluyla sarı bir zarf içerisinde gelir. O zarf çok önemlidir. Zarfı saklayın.Üç çeşit ret bulunmaktadır:
1) açıkça dayanaktan yoksun (""offensichtlich unbegründet"")
2) gerekçesiz (""unbegründet"")
3) geçersiz (""unzulässig"")

Ret kararına karşı davaaçmak

İltica başvurunuzun reddine karşı dava açabilirsiniz. Davayı idare mahkemesin'de açmalısınız. Dava açmak istiyorsanız hızlı davranmalısınız. Bazen sadece 7 gün süre tanınıyor.
Dava süresinin başlangıcı sarı zarfın üzerinde yazmaktadır. Bu nedenle, sarı zarfı saklamanız gerekir.

Davayı çok geç açarsanız, mahkeme duruşması için şansınız bulunmazdır.


Eğer ret kararına karşı dava açmak istiyorsanız, acilen bir Danışma merkezine veya doğrudan bir avukata veya yetkili Verwaltungs-Gericht (Idare Mahkemesine) gidin.
Her idari mahkemenin dava açmanıza yardımcı olacak bir yeri vardır. Çalışma saatlerini dikkate alın ve BAMF'dan size gelen bütün mektupları yanınızda getirin. Bunun yanı sıraaktiv.fluechtlingsrat-bw.de websayfasında Dava açmak için bir örnek bulunmaktadır.
Eğer iltica başvurunuz ""açıkça dayanaktan yoksun"" veya ""gerekçesiz"" nedeniyle reddedildiyse, ertelme etkisi için dilekçe vermelisiniz. Ancak bu dilekçe başarılı olduğu sürece, dava süresi boyunca sınır dışı edilemezsiniz.
aktiv.fluechtlingsrat-bw.de web sayfasında erteleme etkisi için bir örnekbulunmaktadır.

Ret kararı ve dava işlemleri ile ilgili detaylar


1) Açıkça dayanaktan yoksun reddi
Ret kararınızda ""Ihr Antrag auf Asyl wurde als offensichtlich unbegründet abgelehnt"" yazıyor.
Dava açmak için, sadece 7 gün süreniz vardır. Ondan sonra dava idare mahkemesine intikal etmesi gerekiyor.
Hızlıca bir Danışma merkezineveya bir avukata veya orada yetkili Verwaltungs-Gericht (Idare Mahkemesine) gidin.
Bu dava ile birliklte, davanın ertelme ektisi için dilekçe vermeniz gerekiyor („Antrag auf aufschiebende Wirkung der Klage). aktiv.fluechtlingsrat-bw.de web sayfasında Dava açmak ve erteleme etkisi için dilekçeiçin bir örnek bulunmaktadır.

Dava açmazsanız, Almanya'yı bir hafta içinde terk etmelisiniz. O süre içinde Almanya'dan çıkış yapmadıysanız, Almanya sizi sınır dışı edebilir. Eğer Almanya'yı terk etmek istemiyorsanız, sizin için başka Perspektivlerinolup olmadığını araştırmanız gerekiyor. Ҫok sayıda perspektifler yoktur. Bir Danışma merkezine sorun. Eğer Almanya'yı terk etmek istemiyorsanız, bir Geri Dönüş Danışma Merkezinedanışın.

strong]2) Dayanaktan yoksun reddi
Ret kararınızda ""Ihr Antrag auf Asyl wurde als unbegründet abgelehnt"" yazmaktadır.
Dava açmak için 14 gün süreniz vardır. Ondan sonra dava idare mahkemesine intikal etmesi gerekiyor. Bir Danışma merkezineveya bir avukata veya oradaki yetkili Idare Mahkemesine gidin.
Dava açmazsanız, Alamanya'yı bir ay içinde terk etmelisiniz. O süre içinde Almanya'dan çıkış yapmadıysanız, Almanya sizi sınır dışı edebilir. Eğer Almanya'yı terk etmek istemiyorsanız, sizin için başka Perspektiflerinolup olmadığını araştırmanız gerekiyor. Ҫok sayıda perspektifler yoktur. Bir Danışma merkezine sorun. Eğer Almanya'yı terk etmek istemiyorsanız, bir Geri Dönüş Danışma Merkezinedanışın.

3) Geçersizlikten dolayı reddi
Ret kararınızda ""Ihr Antrag auf Asyl wurde als unzulässig abgelehnt"" yazmaktadır.
Dava açmak için 7 gün süreniz vardır.
İltica başvurunuz büyük olasılıkla, Dublin prosedüründe olduğunuz veya başka bir şehirde oturum izninizi aldığınız için, reddedildi.

Dava açmadan önce, bir yerlere danışın. Neden, Dublin prosedüründegörüceksiniz.


Dava açarsanız, ayrıca erteleme etikisi için de dilekçe vermelisiniz. aktiv.fluechtlingsrat-bw.de web sayfasında Dava açmak ve erteleme etkisi için dilekçeiçin bir örnek bulunmaktadır.

Eğer Almanya'yı terk etmek istemiyorsanız, sizin için başka Perspektiflerinolup olmadığını araştırmanız gerekiyor. Ҫok sayıda perspektifler yoktur. Bir link][href]de/willkommen/beratungsstellen#contentBox">Danışma merkezine sorun. Eğer Almanya'yı terk etmek istemiyorsanız, bir Geri Dönüş Danışma Merkezinedanışın.

Müsamaha

Eğer ret haberi aldıysanız, bir müsamaha belgesi alacaksınız. Müsamaha belgesi bir tarih içerir. Tarih geçerlilik anlamına gelir. O tarihin süresi dolmadan, Ausländerbehörde'de müsamaha belgenizi uzatmanız gerekiyor. O tarih, Almanya'nın sizi o tarihden sonra sınır dışı edicek anlamına gelmez. O tarih aynı zamanda Almanya’nın sizi o tarihden önce sınır dışı edicek anlamına da gelmez.
Bazen Almanya bir müsamahadan dolayı sizi sınır dışı etmiyor. Daha fazla bilgi için „güvenli müsamaha“ bölümünden yararlanın.
Bir Danışma merkezine veya bir yabancılar dairesine, neden müsamaha belgesine sahip olduğunuzu sorun.
Residenz-Pflicht
Bir müsamaha belgeniz bulunuyorsa, kimliğinizi saptamak zorundasınız. Yani, kim olduğunuza dair resmi bir belge göstermeye çalışmalısınız. Örneğin, pasaport, kimlik kartı, ehliyet veya doğum belgesi. Bunu yapmazsanız veya kimliğinizle ilgili gerçeği söylemezseniz, Ausländerbehörde size Residenz-Pflicht verir. Eğer bir ""Residenz-Pflicht"" sizin için söz konusuysa, yaşadığınız bölgeyi terk edemezsiniz. Bu bölge şunlar olabilir: Ikamet ettiğiniz federal eyalet, ilçe veya Yabancılar Dairesinin bulunduğu bölge. Ayrıca Ausländerbehörde (Yabancılar Dairesi) size çalışma yasağı verebilir. Bu durumda artık herhangi bir işde çalışamazsınız ve neredeyse tüm meslek yapma olanakları sizin için mümkün deǧildir. Bunun yanı sıra, sosyal yardım dairesi, çaba göstermedikleri takdirde birçok insanın Sozial-Leistungen[/text][/glossary (sosyal yardımını) kısıtlar.
""Belirsiz kimlik” sebebiyle Duldung Çaba gösterme zorunluluǧunu yerine getirmediǧiniz takdirde, muhtemelen""Belirsiz kimlik” sebebiyle Duldung alıcaksınız. Böye bi durumda asla çalışamazsınız, sizin icin sürekli hareket imkanının bölgesel olarak kısıtlayan uygulama ""Residenz-Pflicht"" geçerlidir ve başka dezavantajları da vardır. Vaktinde bir
Danışma Merkezinden bilgi edinin. Daha fazla bilgi için: Almanca, İngilizce, Fransızca, Arapça ve Farsça.

Almanya'da perspektifler

Eğer bir ret haberi elinize geçtiye ise, Almanya'da daha az imkanlara sahipsiniz. Bazı durumlarda hızlı bir şekilde sınır dışı edilirsiniz. Diğer durumlarda, Almanya'da uzun süre kalabilirsiniz. Ancak çok fazla olasılıklar yoktur. Bir Danışma merkezinesorun.
Perspektifler ile ilgili bilgileri ayrıntılı olarak Flüchtlings-Rat Niedersachsen internet sayfasında bulabilirsiniz (maalesef sadece Almanca olarak mevcut).
Müteakip İltica Başvurusu
BAMF sizi reddetti ise müteakip iltica başvurusunda bulunabilirsiniz. Müteakip iltica başvurusu BAMF tarafından ancak durumunuz değişti ise veya yeni kanıtlarınız var ise kabul edilir. Durumunuz değişti ise veya yeni kanıtlarınız var ise, 3 ay içinde bir müteakip başvurusu yapmalısınız.
Meslek Öğrenimi, Aile veya diğer sebeplerden dolayı ikamet hakkı
Sığınma dışında, Almanya'da kalmak için başka nedenler de mümkündür. Örneğin, evlilik, aile veya meslek öğrenimi. Bir Danışma merkezinesorun.
Mağduriyet Başvurusu
mağduriyet başvurusu, Baden-Württemberg mağduriyet komisyonuna yapılan bir başvurudur. Mağduriyet komisyonu, özel nedenlerden dolayı istisna yapıp yapmayacağına dair karar ve oturum izni verir. Herkes mağduriyet başvurusunda bulunabilir. Bu konuyla ilgili bilgiler içinlink][href]http://fluechtlingsrat-bw.de/files/Aktiv-Dateien/Dokumente/Materialien%2012%20Duldung%20&%20Bleiberecht/2015-11%20informationen%20haertefallgesuch.pdf" target="_blank">Flüchtlings-Rat Baden-Württembergweb sayfasından yaralanın (maalesef sadece Almanca olarak mevcut).Bir Danışma merkezinesorun.

„güvenli müsamaha“
Eğer sınır dışı edilmiyorsanız, ""güvenli müsamaha"" belgesi alabilirsiniz. Alman kanunda, „gerçek veya yasal nedenlerden“ dolayı sınır dışı edilmeyeceğiniz yazar.
Eğer geldiğiniz ülkeninin Almanya ile herhangi bir sözleşmesi bulunmuyorsa veya sınır dışı edilmek, kimlik kartsız mümkün değilse, o zaman gerçek nedenlerden ötürü sınır dışı edilemezsiniz. Perspektifler iç Flüchtlings-Rat Niedersachsenweb sayfasından yararlanın (maalesef sadece Almanca olarak mevcut). Bir Danışma merkezinesorun.

Koşulların değişebileceğini ve müsamahanızın (Duldung) artık ""güvenli"" olmayacağını lütfen dikkate alın. Örneğin, kendi ülkenizle yeni bir sözleşme bulunuyorsa, kişinin kimlik belgeleri olmadan sınır dışı edilebilir. Bazen yasal nedenlerden dolayı sınır dışı edilemezsiniz. Örneğin, yakında bir çocuk sahibi oluyorsanız veya bir meslek öğrenimi yapıyorsanız. Perspektifler ile ilgili bilgileri Flüchtlings-Rat Niedersachsenweb sayfasında ayrıntılı olarak okuyabilirsiniz (maalesef sadece Almanca olarak mevcut).
Bir Danışma merkezinesorun.


Oturum hakkı
Uzun süredir Almanya'da müsamaha belgesi ile ikamet ediyorsanız, belki bir oturum hakkı alabilirsiniz. Bunun için Almanya'da en az 8 yıl ikamet etmek, Almanca konuşmak ve çalışmak zorundasınız. Eğer bir aileyseniz, Almanya'da en az 6 yıl yaşamalısınız, Almanca konuşmalı ve çalışmalısınız.
Daha fazla bilgi için Flüchtlings-Rat Niedersachsenweb sayfasından yararlanın (maalesef sadece Almanca olarak mevcut). Bir Danışma merkezinesorun.
Eǧer 14 yaşın üzerindeyseniz ve 21 yaşın altındaysanız ve uzun bir süredir müsamahanız bulunuyorsa, belki başka bir kalma hakkı ile Almanya’da yaşayabilirsiniz. Ancak en az 4 yıl Almanya'da yaşamak zorundasınız. Daha fazla bilgi almak için Flüchtlings-Rat Niedersachsen web sayfasından yararlanabilirsiniz (maalesef sadece Almanca olarak mevcut). Bir Danışma Merkezine sorun.

Kalifiyeli iş nedeniyle oturum izni
Müsamahanız var ise ve meslek yaptıysanız veya üniversite mezunuysanız ve kalifiyeli bir iş yapıyorsanız, belki çalışma amacıyla oturum izni alabilirsiniz.

Kilise İlticası
Almanya’da hiç kimse kilisenin koruması altındayken, sınır dışı edilmez. Bu nedenle bazı insanlar kilisede yaşıyor. Buna kilise ilticası ya da ""Kirchenasyl"" denir. Bir Danışma merkezine veya bir kiliseye danışın. kirchenasyl.de web sayfasında daha fazla bilgi bulabilirsiniz.